Daňový kalendář

 

GDPR v mzdové a personální praxi LIVE

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 19.4.2018
 1 EUR25,33 CZK (+0,03)
 1 USD20,45 CZK (+0,04)
 1 GBP29,12 CZK (+0,08)
 100 RUB33,63 CZK (+0,43)
 100 JPY19,06 CZK (+0,01)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

Nejnovější

Zpracování osobních údajů - role pověřenceGarance

17.4.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z významných novinek, kterou přináší do českého právního řádu GDPR, je role tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů má plnit funkci pomocníka či koordinátora ochrany osobních údajů příslušného správce nebo…
více

Otazníky kolem monitoringu služebních vozidel pomocí technologie GPSGarance

16.4.2018, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dopouští se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel dle § 24a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, přestupku tím, že sleduje služební vozidla svých zaměstnanců pomocí GPS v průběhu jejich pracovní doby (pracovních cest)? Nad touto…
více

Zpracování osobních údajů - práva zaměstnancůGarance

13.4.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec (subjekt údajů) má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o…
více

Příprava mzdové účtárny a personálního oddělení na GDPRGarance

13.4.2018, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Činnosti   Termín   Místo určení   Právní úprava   OK   Určit osobu, která bude ve společnosti zodpovídat za přípravu, implementaci a aplikaci GDPR   Co nejdříve   Zaměstnavatel (vedení společnosti)       Zmapovat personální procesy a zjistit, ...
více

Zpracování osobních údajů - souhlas zaměstnanceGarance

12.4.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Souhlas je svobodný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen, a proto nemůže…
více

Zpracování osobních údajů zaměstnance - záznam o instruktážiGarance

11.4.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel je před zpracováním osobních údajů jakékoliv kategorie osobních údajů povinen stanovit účel zpracování, informovat zaměstnance o zpracování a době uložení osobních údajů.
více

Osobní údaje zaměstnanců obecněGarance

10.4.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679, známé pod zkratkou GDPR (dále též „Nařízení”) představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů na území EU. Nahrazuje stávající Směrnici Evropského parlamentu a Rady…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zpracování osobních údajů zaměstnancůGarance

10.4.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Činnosti   Termín   Místo určení   Právní úprava   OK   Stanovit účel zpracování osobních údajů, informovat zaměstnance o zpracování a době uložení osobních údajů a provést písemný   záznam o instruktáži týkající se zpracování jeho osobních ...
více

Jak se připravit na nové nařízení o ochraně osobních údajů - 5. dílGarance

10.4.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci přípravy na GDPR je vhodné provést následující kroky:   1. zhodnotit nakládání s osobními údaji z hlediska nezbytnosti zpracování osobních dat     2. zvážit, zda je skutečně nutné, aby dotčené osoby udělily souhlas se ...
více

Archivace dat ve mzdové a personální oblastiGarance

9.4.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Archivace dat se provádí podle potřeby zaměstnavatele, tj. u některých dokladů pravidelně měsíčně, u jiných až po  skončení kalendářního roku . Po skončení kalendářního roku je nutné provést archivaci dokumentů vždy, a to v souladu s právními předpisy, které…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Nejčtenější

Jak se připravit na nové nařízení o ochraně osobních údajů - 3. dílGarance

3.4.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci přípravy na GDPR je vhodné provést následující kroky:   1. zhodnotit nakládání s osobními údaji z hlediska nezbytnosti zpracování osobních dat     2. zvážit, zda je skutečně nutné, aby dotčené osoby udělily souhlas se ...
více

Pravidla zaměstnavatele k ochraně osobních údajůGarance

9.3.2018, JUDr. Věra Bognárová, JUDr. Jaroslav Šuchman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pravidla zaměstnavatele k ochraně osobních údajů Zaměstnavatel ………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO) zastoupený ……………………… V zájmu zajištění ochrany osobních údajů zaměstnanců, jakožto subjektů údajů, ...
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů z pohledu GDPRGarance

16.3.2018, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer
. 1. ÚVODEM V pracovněprávních vztazích musí zaměstnavatelé chránit nejen osobní údaje svých zaměstnanců, ale také uchazečů o zaměstnání nebo svých bývalých zaměstnanců. V některých případech zaměstnavatel potřebuje souhlas se zpracováním ...
více

Jak se připravit na nové nařízení o ochraně osobních údajů - 2. dílGarance

29.3.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci přípravy na GDPR je vhodné provést následující kroky:   1. zhodnotit nakládání s osobními údaji z hlediska nezbytnosti zpracování osobních dat   2. zvážit, zda je skutečně nutné, aby dotčené osoby udělily souhlas se zpracováním ...
více

Jak se připravit na nové nařízení o ochraně osobních údajů - 1. dílGarance

26.3.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 25. května 2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o…
více
Nejnovější Právní předpisy
  • 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády (vyšlo dne: 23.3.2018 v částce č. 22)
  • 44/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (vyšlo dne: 23.3.2018 v částce č. 23)
  • 53/2018 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů (vyšlo dne: 4.4.2018 v částce č. 27)
  • 54/2018 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně (vyšlo dne: 4.4.2018 v částce č. 27)
  • 55/2018 Sb. o vydání zlaté mince "Hrad Zvíkov" po 5 000 Kč (vyšlo dne: 4.4.2018 v částce č. 28)
  • 56/2018 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 4.4.2018 v částce č. 28)
  • 61/2018 Sb. o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů (vyšlo dne: 12.4.2018 v částce č. 30)
  • 63/2018 Sb. o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)
  • 64/2018 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)
  • 65/2018 Sb. vyhlašuje částku odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částku 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Interní audit personální dokumentace vč. GDPR
27. 4. 2018
Bc. Ilona Bartovská

Cíl semináře je poskytnout účastníkům praktický návod včetně příkladů k provedení interního auditu dokumentace v souladu s legislativními požadavky. Znáte změny, které byste jako zaměstnavatel měli implementovat do vašich interních dokumentů v souvislosti s nařízením GDPR?

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí
14. 5. 2018
Mgr. Magdaléna Vyškovská

Po absolvování semináře budete mít jasno ve všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, abyste se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo).

Ochrana osobních údajů v personalistice ve světle GDPR 2018
15. 5. 2018
JUDr. Jaroslav Škubal

Účastníkům semináře bude poskytnut přehled o právní úpravě nakládání s osobními údaji v každodenní personalistické praxi, zejména s ohledem na blížící se účinnost nového nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, která nastane 25.5.2018.

Kontroly inspektorátů práce a příprava na ně
22. 5. 2018
Mgr. Daniel Vejsada

Cílem semináře je seznámit účastníky s typickým průběhem kontroly oblastního inspektorátu práce (OIP) na pracovišti zaměstnavatele a také průběhem navazujícího řízení o uložení sankce. Účastníci se zejména dozvědí, jaké mají práva a povinnosti jako zaměstnavatel v průběhu kontroly, kdy a jak mají uplatnit své námitky proti zjištěným skutečnostem a jak probíhá řízení o uložení případné sankce za přestupek. Seminář se zaměří také na novinky, které do této oblasti přináší nový přestupkový zákon. Seminář je zaměřen zejména na praktickou stránku kontroly.

Agenturní zaměstnávání od A do Z Práva a povinnosti při využití agenturních pracovníků
25. 5. 2018
Bc. Ilona Bartovská

Na semináři získáte všeobecný přehled o platné legislativě pro oblast agenturního zaměstnávání. Dozvíte se, jak identifikovat rizika při výběru agentury práce a jak si ověřit její serióznost. Zjistíte, jaká práva a povinnosti má zaměstnavatel při využití agenturních pracovníků. Poznáte, jaké kroky učinit, abyste předešli sporům se zaměstnanci i postihům ze strany úřadů. Na příkladech z praxe se seznámíte s výhodami i úskalími agenturního zaměstnávání.

 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input:
portalimagespath//image.dashofer.cz/gen3_poumprofi/