• Archivace dat ve mzdové a personální oblastiGarance

  1.10.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Archivace dat se provádí podle potřeby zaměstnavatele, tj. u některých dokladů pravidelně měsíčně, u jiných až po  skončení kalendářního roku . Po skončení kalendářního roku je nutné provést archivaci dokumentů vždy, a to v souladu s právními předpisy, které…
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

  Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahuGarance

  1.2.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní poměr musí být ukončen v souladu se zákoníkem práce v předepsané formě.
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

  Povinnosti po ukončení kalendářního rokuGarance

  1.2.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

  Osobní údaje zaměstnanců obecněGarance

  6.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679, známé pod zkratkou GDPR (dále též „Nařízení”) představuje právní rámec ochrany osobních údajů na území EU. Český zákon, který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie,…
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

  Vzor - Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů z pohledu GDPRGarance

  13.6.2021, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1.1 Společnost XY [následují identifikační údaje společnosti] se jako zaměstnavatel rozhodla z pozice správce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ”) zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců v rozsahu širším, než vyžaduje…
  více

  Testování zvláštních skupin zaměstnancůArchiv

  9.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Problémy, které při realizaci opatření ze dne 1. 3. 2021 vyvstaly v praxi, vedly k upřesnění pojmu zaměstnanec používaného pro účely mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví v oblasti testování…
  více

  Testování zaměstnanců - nové skutečnosti ze dne 5. března 2021Archiv

  8.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V pátek 5. 3. 2021 ministerstvo zdravotnictví bez větší publicity vydalo nová mimořádná opatření o testování zaměstnanců, která doplňují, popř. nahrazují původní mimořádná opatření ze dne 1. 3.…
  více

  Testování zaměstnanců, které není nařízeno právním předpisemArchiv

  6.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ochrana osobních údajů v případě, že se testování rozhodnou provádět i zaměstnavatelé, kterým právní předpisy takovou povinnost neukládají, bude poněkud…
  více

  Povinné testování zaměstnanců na covid-19Archiv

  5.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ministerstvo zdravotnictví se souhlasem vlády rozhodlo o zavedení povinného testování zaměstnanců na přítomnost (antigenu) viru SARS-CoV-2 (mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 3. 2021. Testování jsou povinni zajišťovat komerční…
  více

  Ochrana osobních údajů zaměstnanců a opatření proti šíření pandemieGarance

  31.7.2020, JUDr. Ludmila Probostová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pandemie nemoci označované jako COVID-19 přinesla mnohé nové otázky a mezi nimi i ty, které se týkají ochrany základních práv a svobod, a tedy i ochrany osobních údajů. Ačkoli není pochyb o tom, že záchrana lidských životů a zdraví je prioritou, nemělo by ani…
  více

  Elektronizace pracovněprávních dokumentůGarance

  19.5.2020, Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nejen v souvislosti s aktuální epidemií COVID-19 se objevují otázky, zda je možné v pracovněprávních vztazích používat elektronické dokumenty a elektronické podpisy, případně zda lze dokumenty zasílat prostřednictvím e-mailu či jiného elektronického systému. …
  více

  Home office v době koronaviru, jeho pravidla a dopady na ochranu osobních údajůGarance

  6.4.2020, JUDr. Magda Janotová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V tomto článku získáte informace o  základních pravidlech výkonu práce z domova. Dozvíte se, jak efektivně nastavit režim práce z domova, jaké dokumenty následně připravit, jaké jsou parametry BOZP, jaké náklady bude zaměstnavatel kompenzovat, jak řešit…
  více

  Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajůGarance

  1.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V souladu s § 37 ZP a čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů podávám zaměstnanci tuto písemnou informaci:
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systémuGarance

  1.1.2020, Mgr. Matěj Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO),
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o používání informačních systémůGarance

  1.1.2020, Mgr. Matěj Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO),
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

  Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při výběrovém řízeníGarance

  1.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel …………………………………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO),
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o využívání výpočetní techniky a mobilních telefonůGarance

  1.1.2020, Mgr. Matěj Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel …………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO),
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

  Organizační řádGarance

  1.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dále uvedený vzor organizačního řádu je míněn jako pracovní pomůcka zejména pro menší a střední firmy a podnikatele. Velké firmy bezpochyby mají dostatečný odborný aparát na to, aby si s touto problematikou poradily…
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

  Pravidla zaměstnavatele k ochraně osobních údajůGarance

  1.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, Mgr. Jaroslav Šuchman, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ………………………………….……. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

  Zpracování osobních údajů na straně orgánů sociálního zabezpečeníGarance

  18.11.2019, JUDr. Vladimír Voříšek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (známé hlavně…
  více

  Ochrana osobních údajů a soukromí v běžném životěGarance

  1.4.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V květnu 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Veřejná diskuze ohledně GDPR upozornila na problematiku ochrany osobních údajů, zdá však, že i přesto je její význam nedoceněn a bagatelizován.…
  více

  Evropský kodex pro elektronické komunikaceGarance

  27.3.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dne 20. prosince 2018 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „kodex”).…
  více

  Zákon o zpracování osobních údajůGarance

  21.3.2019, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení…
  více

  Analýza rizik zpracování osobních údajůGarance

  20.2.2019, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Předávání kamerových záznamůGarance

  10.12.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Sněmovna schválila nová pravidla ochrany soukromíGarance

  5.12.2018, Verlag Dashöfer, ČTK, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sněmovna schválila nová pravidla ochrany soukromí, která navazují na evropské nařízení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Nový zákon především zavádí přípustné výjimky z evropských pravidel. Maximální sankci za porušení zákona norma ponechává na…
  více

  Co přinese nařízení ePrivacyGarance

  16.11.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Koncem května 2018 vstoupilo s poměrně velkým ohlasem v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Ve stínu GDPR poněkud zaniklo, že druhé nařízení, které mělo původně začít platit společně s ním a které je s ním do určité míry propojeno, totiž…
  více

  Záznamy o činnostech zpracováníGarance

  13.11.2018, JUDr. Dušan Srp, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Vzor - Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémemGarance

  3.11.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Vzor - Záznam o instruktáži týkající se zpracování osobních údajů zaměstnanceGarance

  27.10.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Záznam o instruktáži týkající se zpracování osobních údajů zaměstnance:
  více

  Vzor - Smlouva o zpracování osobních údajů dle GDPR s účetní firmouGarance

  25.10.2018, JUDr. Dušan Srp, Zdroj: Verlag Dashöfer
  uzavřená v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně…
  více

  Plná moc a souhlas se zpracováním osobních údajůGarance

  5.10.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Údaje o zaměstnancích viditelné pro všechnyGarance

  21.9.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Vzor - Záznam o zpracování osobních údajů týkajících mzdových datGarance

  22.8.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Osobní údaje zaměstnanců právnických osobGarance

  27.7.2018, JUDr. Dušan Srp, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Vzor - Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů ÚřaduGarance

  26.7.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Vzor - Smlouva o výkonu služeb pověřence GDPRGarance

  4.7.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Vzor - Protokol o likvidaci osobních údajůGarance

  1.6.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů: ……………………………..
  více

  Povinnosti při přijetí nového zaměstnanceGarance

  18.5.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

  Předání osobních údajů třetím zemím a mezinárodním organizacímGarance

  15.5.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Na předávání osobních údajů do zemí, které nejsou členy EU, tj. do třetích zemí, a mezinárodním organizacím se vztahují pravidla uvedená v § 27 ZOOÚ, resp. v článku 44 a následujících GDPR.…
  více

  Předávání osobních údajů do zahraničíGarance

  11.5.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zejména pro obchodní společnosti, které jsou součástí nadnárodních koncernů, může být aktuální otázka předávání (databází) osobních údajů zákazníků nebo zaměstnanců zahraničním mateřským nebo sesterským společnostem. K předávání osobních údajů do zahraničí ale…
  více

  Uchovávání osobních údajů bývalých zaměstnancůGarance

  9.5.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Souhlas se zpracováním osobních údajůGarance

  7.5.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více

  Vzor - Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajůGarance

  26.4.2018, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer
  My, společnost / gymnázium / obec Alfa, se sídlem Horoměřická 12, Praha 2, PSČ 120 00, IČO: 123 45 546 (dále jen „Správce“), jako správce osobních údajů, tímto v souladu s čl. 37 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016…
  více

  Základní povinnosti pověřence pro ochranu osobních údajůGarance

  18.4.2018, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obecné nařízení v čl. 37 odst. 5 ve vztahu k otázce odbornosti pověřence definuje, že: „Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být jmenován na základě svých profesních kvalit, zejména na základě svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů…
  více

  Zpracování osobních údajů - role pověřenceGarance

  17.4.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jednou z významných novinek, kterou přináší do českého právního řádu GDPR, je role tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů má plnit funkci pomocníka či koordinátora ochrany osobních údajů příslušného správce nebo…
  více
   Nahoru
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Input: