Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Záznam o instruktáži týkající se zpracování osobních údajů zaměstnance

27.10.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

1.88
Vzor – Záznam o instruktáži týkající se zpracování osobních údajů zaměstnance

Ing. Růžena Klímová

Záznam o instruktáži týkající se zpracování osobních údajů zaměstnance:

.................................................... (jméno, příjmení, datum narození)

Zaměstnavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zaměstnance, které od něho získá v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) pro účely plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, plnění závazků vyplývajících z uzavřeného pracovněprávního vztahu a ochrany základních zájmů zaměstnance nebo práv a oprávněných zájmů zaměstnavatele.

V této souvislosti je zaměstnavatel oprávněn poskytovat osobní údaje zaměstnance osobám, které zpracovávají pro zaměstnavatele osobní údaje zaměstnanců, například poskytovateli zpracování mezd, příslušné zdravotní pojišťovně, v níž je zaměstnanec veden jako pojištěnec, příslušné správě sociálního pojištění podle sídla zaměstnavatele, plátci důchodů, vznikne-li povinná ohlašovací povinnost, správci daně, vznikne-li povinná ohlašovací povinnost plátci daně, úřadu práce podle sídla zaměstnavatele, poskytovateli pracovnělékařských služeb, Kooperativě, a. s., respektive České pojišťovně, a. s., a státním orgánům.

Zaměstnavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů ode dne uzavření pracovněprávního vztahu po dobu trvání pracovněprávního vztahu a po jeho skončení po přiměřenou dobu, jak vyplývá z oprávněných zájmů zaměstnavatele nebo příslušných právních

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: