Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Testování zvláštních skupin zaměstnanců

9.3.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

1.183
Testování zvláštních skupin zaměstnanců

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Pojem "zaměstnanec"

Problémy, které při realizaci opatření ze dne 1. 3. 2021 vyvstaly v praxi, vedly k upřesnění pojmu zaměstnanec používaného pro účely mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví v oblasti testování zaměstnanců.

Podle zákoníku práce je zaměstnanec fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v rámci pracovního poměru a právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 6 ZP ve spojení s § 3 ZP).

S účinností od 9. 3. 2021 bylo okruh osob povinných podrobit se testu výslovně rozšířen i na:

a) dočasně přidělené zaměstnance agentury práce a

b) další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Vymezení osob uvedené výše v písmenu b) zřejmě v praxi bude způsobovat určité výkladové problémy, a je proto možné, že ještě bude upřesněno. Týká se např. OSVČ a zaměstnanců třetích osob, které na pracovišti zaměstnance vykonávají práci společně se zaměstnanci zaměstnavatele, např. jako subdodavatelé nebo jejich zaměstnanci na stavbách nebo jako zaměstnanci smluvních dopravců zajišťujících přepravu zásilek podaných u zásilkových služeb. V těchto případech tedy zaměstnavatel bude mít nejen právo, ale i povinnost umožnit těmto osobám výkon práce na svém pracovišti pouze na základě předložení negativního testu (a z logiky věci o tom bude muset vést příslušnou evidenci, viz Testování zaměstnanců).

Zároveň však dojde k určitému překrývání – povinnost provést testování bude mít jak vlastní zaměstnavatel daného zaměstnance, např. stavebního dělníka subdodavatele – viz nařízení z 1. 3. 2021 ("Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty druhé mimo pracoviště zaměstnavatele."), tak zaměstnavatel, na jehož pracovišti práci vykonává (viz mimořádné opatření ze dne 5. 3. 2021). Dokud a pokud tato otázka nebude vyřešena dalším mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví nebo metodickými pokyny zdravotních pojišťoven, je vhodné řešit ji přímo se zaměstnavateli dotčených osob, aby se zabránilo duplicitám při samotestování a plýtvání prostředků z veřejného zdravotního pojištění.

Definice zaměstnance uvedená výše v písm. b) dále zřejmě dopadá např. i na případy, kdy zaměstnanec bude na část pracovního dne vyslán např. k účetnímu nebo jinému poradci, kde bude projednávat pracovní záležitosti s jeho zaměstnanci. I v takovém případě by (např.) účetní poradce zřejmě neměl takové osobě umožnit vstup na své pracoviště, pokud neprokáže, že v posledních 7 dnech nepodstoupila test na COVID-19 s negativním výsledkem (a vést o tom příslušnou evidenci).

Zvláštní

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: