Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Testování zaměstnanců - nové skutečnosti ze dne 5. března 2021

8.3.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

1.182
Testování zaměstnanců – nové skutečnosti ze dne 5. března 2021

Mgr. Mgr. Radana Burešová

V pátek 5. 3. 2021 ministerstvo zdravotnictví bez větší publicity vydalo nová mimořádná opatření o testování zaměstnanců, která doplňují, popř. nahrazují původní mimořádná opatření ze dne 1. 3. 2021.

Nová opatření MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN a MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN nabývají účinnosti dne 9. 3. 2021 a řeší některé otázky, které vyvstaly v souvislosti s testováním prováděným na základě předchozích mimořádných opatření v této oblasti. Vzhledem k tomu, že i tak zůstaly některé záležitosti nedořešeny (např. obsah evidence provedených testů), lze očekávat vydání dalších upřesňujících opatření.

Opatření ze dne 5. 3. 2021 upřesnila pojem zaměstnanec, resp. okruh osob, které podléhají testování, a s účinností od 9. 3. 2021 stanovila povinnost zaměstnavatelů, kteří pro své zaměstnance zajišťují testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, které lze použít laickou osobou, vést evidenci provedených testů u zaměstnanců.

Evidence testů

Opatření však již nestanovila povinný obsah ani dobu uchovávání této evidence a zcela pomíjí evidenci testů, provedených poskytovateli zdravotních služeb v rámci státem zajišťovaného testování, za strany zaměstnavatele.

Obsah evidence v oblasti samotestování však naznačilo rámcové vyjádření, které v této věci vydal Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen "ÚOOÚ"): "Vlastní záznamy o provedení testů u zaměstnanců mohou obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, číslo pojištěnce), údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance, údaje o přesném čase provedení testu a výsledek testu na nákazu COVID-19. Stejné omezení rozsahu pouze na nezbytné osobní údaje platí i pro případné dokumenty prokazující výjimku z povinného testování daného zaměstnance (identifikační údaje zaměstnance, důvod výjimky z testování)." Lze mít za to, že jelikož testy budou ve stanoveném rozsahu hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, vznesou požadavky na obsah příslušné evidence rovněž zdravotní pojišťovny.

Totéž zřejmě bude platit i pro dobu uchovávání evidence. Opatření ministerstva zdravotnictví tuto otázku nezmiňuje. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů "lze dovodit, že zaměstnavatelé mají povinnost vést evidenci provedených testů zaměstnanců nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a k nezbytné kontrole zpracování plateb a nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout". Předběžně, dokud tato otázka nebude výslovně upravena dalšími opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo metodickými pokyny zdravotních pojišťoven, lze vycházet z toho, že evidence bude muset být uchovávána stejně dlouho jako ostatní doklady zaměstnavatele týkající se veřejného

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: