Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Osobní údaje zaměstnanců obecně

4.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Osobní údaje zaměstnanců obecně

Ing. Růžena Klímová

Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679, známé pod zkratkou GDPR (dále též "Nařízení") představuje právní rámec ochrany osobních údajů na území EU. Český zákon, který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na GDPR, který upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, je zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Cílem Nařízení je unifikace právní úpravy ochrany osobních údajů ve všech státech EU a zjednodušení postupů správců, kteří zpracovávají údaje ve více státech. Nařízení se vztahuje na všechny, kteří systematicky zpracovávají údaje o fyzických osobách s výjimkou osobního užití. Nařízení přináší nové povinnosti jak správcům a zpracovatelům osobních údajů, tak i Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Dle tohoto nařízení převzal ÚOOÚ roli dozorového úřadu.

Každý zaměstnavatel musí při plnění povinností v rámci pracovněprávních vztahů získávat od zaměstnanců osobní údaje. Osobními údaji jsou dle definice obsažené v čl. 4 odst. 1 GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Článek 9 GDPR (označený jako "Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů") ukládá zákaz zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: