Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

8/2019 F.z., Pokyn GFŘ-D-34: Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny

  • A
  • A
8/2019 F.z., Pokyn GFŘ-D-34: Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
Pokyn GFŘ D - 34
Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
 
Generální finanční ředitelství
 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
 
 
Č. j.: 45076/19/7100-40113-110343
(dále jen „Pokyn”)

Obsah
1. PRINCIP TRŽNÍHO ODSTUPU A SDRUŽENÉ PODNIKY (resp. SPOJENÉ OSOBY)......... 4
1.1. Princip tržního odstupu...................................................................................................... 4
1.1.1. Dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění........................................................ 4
1.1.2. Tuzemská zákonná úprava............................................................................................. 6
1.1.3. Směrnice o převodních cenách....................................................................................... 8
1.2. Sdružené podniky / spojené osoby.................................................................................... 9
1.2.1. Smlouvy........................................................................................................................... 9
1.2.2. ZDP................................................................................................................................. 9
2. SROVNÁVACÍ ANALÝZA..................................................................................................... 10
2.1. Faktory určující srovnatelnost.......................................................................................... 12
2.1.1. Smluvní podmínky transakcí......................................................................................... 12
2.1.2. Vykonávané funkce, nesená rizika a používaná aktiva-funkční a riziková analýza..... 12
2.1.3. Vlastnosti převáděného majetku nebo poskytovaných služeb...................................... 17
2.1.4. Ekonomické okolnosti stran transakce a trhu................................................................ 17
2.1.5. Podnikatelské strategie................................................................................................. 17
2.2. Doporučení, jak postupovat při provádění srovnávací analýzy....................................... 18
2.3. Výběr externích srovnatelných nezávislých subjektů a transakcí - benchmark analýza . 18
2.3.1 Kvantitativní benchmark analýza (dále také „BMA”)...................................................... 19
2.3.2 Kvalitativní BMA............................................................................................................. 20
2.4. Tržně obvyklé rozpětí.................................................................................................... 21
3. METODY PRO ZJIŠTĚNÍ PŘEVODNÍCH CEN................................................................... 22
3.1. Tradiční transakční metody............................................................................................. 22
3.1.1. Metoda srovnatelné nezávislé ceny (Comparable uncontrolled price method - CUP) . 23
3.1.2. Metoda ceny při
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: