Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024

  • A
  • A
č. 48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 7. března 1997
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
242/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
doplňuje
2/1998 Sb.
(k 27.1.1998)
mění, doplňuje
127/1998 Sb.
(k 30.6.1998)
mění
225/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění
363/1999 Sb.
(k 31.12.1999)
mění, stanoví účinnost do: 31.12.2000
18/2000 Sb.
(k 28.2.2000)
mění
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění v § 5 písm. a) bod 7
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 7 odst. 1 písm. d)
nález ÚS
167/2000 Sb.
(k 31.12.2000)
ruší § 17 odst. 5
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 2
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 30 odst. 1, odst. 3 písm. a) a c), § 55 odst. 3)
459/2000 Sb.
(k 31.12.2000)
v § 17 mění odst. 5 a vkládá odst. 6 až 11, vkládá § 55a, v § 61 ruší ustanovení o konci účinnosti
176/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 5 písm. c), § 8 odst. 4, § 53 odst. 1 a 3, vkládá nový § 53a a 53b
176/2002 Sb.
(k 9.5.2002)
mění, v § 54 doplňuje odst. 3 až 5
176/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, pozbývá platnosti změna § 54
198/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 7 odst. 1 doplňuje písm. n)
285/2002 Sb.
(k 1.9.2002)
mění § 13 odst. 2, vkládá nový § 35a,
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 27, § 47 až 49, vkládá nový § 55b
222/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 7 odst. 1 doplňuje písm. o)
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
v § 30 odst. 3 ruší písm. a), mění písm. b) a písm. c)
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 5 písm. a) bod 9 ruší slova
424/2003 Sb.
(k 12.12.2003)
v § 13 odst. 2 vkládá písm. g, v § 15 nový odst. 6
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 2 odst. 5 a § 5 písm. a)
425/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 5 písm. b)
455/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
nové znění § 35a
85/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 5 písm. b)
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 5 písm. a) bod 8 doplňuje slova
422/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
v § 13 mění odst. 1 a doplňuje odst. 3
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění § 5 písm. a) bod 13 a doplňuje slova v § 11 odst. 4
438/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění § 15, doplňuje odst. 5 až 10, mění § 53, kde vkládá odst. 2 až 9 a přílohu č. 2
123/2005 Sb.
(k 30.3.2005)
mění § 10 odst. 1, § 15 odst. 6 a 7, § 17 odst. 3, § 40 odst. 3 a doplňuje odst. 4 a 5, vkládá § 53c, v příl. č. 3 mění číslo 128, nová přechodná ust.
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
mění § 5 písm. a) bod 11
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění slova v § 55 odst. 4
350/2005 Sb.
(k 13.10.2005)
v § 7 odst. 1 doplňuje písm. p)
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 5 písm.  a) bodu 9 vkládá slova
47/2006 Sb.
(k 27.2.2006)
mění § 7 odst. 1 písm. k)
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 7 odst. 1 písm. g) § 22 písm. d); vkládá § 17a a v § 22 písm. e)
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 7 odst. 1 písm. f)
117/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 17 odst. 2, 4, 5, § 40 odst. 2, § 41 odst. 6, § 41 odst. 7
ruší v § 17 odst. 6 až 11,
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 7 odst. 1 písm. p) nahrazuje slova
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 5 písm. b) bod 4, § 7 odst. 1 písm. d) a § 38
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění § 10 odst. 3; vkládá § 10a a v § 40 odst. 6
245/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
vkládá v § 17 odst. 1 a § 45a, mění § 40 odst. 2
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 38 nahrazuje slova
340/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 22a
nález ÚS
57/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
v § 15 ruší slova v odst. 5 a odst. 10
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 5 písm. a) v bodě 9 vkládá slova
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 38 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 53a odst. 3 písm. b) nahrazuje slova
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 7 odst. 1 písm. i), § 8 odst. 2 písm. m), § 11 odst. 4, § 16a odst. 2 písm. b)
137/2008 Sb.
(k 1.6.2008)
mění § 55
270/2008 Sb.
(k 1.8.2008)
mění § 16a a § 16b odst. 2
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 11 odst. 4 vkládá slova
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v § 7 odst. 1 písm. f) a k)
59/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 16a a § 16b
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
změnu v § 5 písm. a) bodu 9 již s ohledem na předchozí novely nelze uskutečnit
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 39e odst. 3, § 39f odst. 5 písm. a) a vkládá v § 40 nové odst. 7 až 9
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 39e odst. 7 a § 45a odst. 6
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 15 odst. 6, § 30 odst. 2 písm. b), 39a odst. 4, § 39b odst. 4, § 39c, § 39f odst. 3, § 39i odst. 1 písm. a), § 39l; vkládá nové § 39o a 39p; nová přechodná ustanovení
298/2011 Sb.
(k 1.12.2011)
mění, 86 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
298/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 16a odst. 1 písm. d), § 17 odst. 8 a § 30 odst. 2 písm. a)
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 písm. a) a § 8 odst. 2 písm. d)
369/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 204 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 15 odst. 6 písm. f) a přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
1/2012 Sb.
(k 5.1.2012)
mění § 2 odst. 5
275/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 5 písm. a) bod 7
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 8
403/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 7
44/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 35a; nové přechodné ustanovení
nález ÚS
238/2013 Sb.
(k 5.8.2013)
ruší ustanovení § 11 odst. 1 písm. f), § 12 písm. n), § 13 odst. 3 až 8 a slova v § 17 odst. 4
nález ÚS
238/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší ustanovení § 16a odst. 1 písm. f), § 16a odst. 9 až 11, § 32 odst. 5, § 44 odst. 5 a dále ruší slova v § 44 odst. 6
60/2014 Sb.
(k 22.4.2014)
mění, celkem k datu 17 novelizačních bodů
60/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
109/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 40
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 7
256/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 11, § 13, § 16a, § 16b, § 18, § 32, § 40 a § 53; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 písm. a) a § 9 odst. 3
1/2015 Sb.
(k 6.1.2015)
mění § 33; vkládá přílohu č. 5; nová přechodná ustanovení
200/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění, celkem k datu 45 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
200/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 17 odst. 1 a vkládá nový § 17b
314/2015 Sb.
(k 18.12.2015)
mění § 7 odst. 1 písm. q)
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 7 a § 11 odst. 3
66/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 39a; nové přechodné ustanovení
150/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 7 odst. 1 písm. n)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 32, § 39c, § 39e, § 39j, § 39q, § 45a
200/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 7 odst. 1
nález ÚS
231/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
ruší část ust. § 15 odst. 12 a část přílohy č. 3 oddílu C
290/2017 Sb.
(k 15.9.2017)
ruší v § 39a odst. 7
290/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 7, § 16b, § 17a, § 30, § 39a, § 39b, § 45a, § 55 a přílohu č. 1; nová přechodná ustanovení
282/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 1, § 11, § 15, § 17, § 32, § 39n, § 41a, § 42, § 45a, přílohu č. 3; vkládá nový § 32a a novou část sedmou; nová přechodná ustanovení
282/2018 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 12 a § 16b odst. 1
45/2019 Sb.
(k 1.3.2019)
mění přílohu č. 1
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
vkládá § 40a
262/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 15 odst. 5, § 16b odst. 1; vkládá nový § 32b
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 30 odst. 2 písm. f)
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
165/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 17 odst. 1
205/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
mění § 30 odst. 2 písm. b)
538/2020 Sb.
(k 18.12.2020)
mění § 17 odst. 7
540/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 8 odst. 1 a § 10 odst. 3
569/2020 Sb.
(k 23.12.2020)
mění § 17 a § 30
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 40 a ruší § 41
274/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 2, § 3, § 5, § 7, § 8, § 10; vkládá § 7a a § 41b
363/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
mění - dosud neuvedeno
371/2021 Sb.
(k 1.11.2021)
vkládá v § 42 odst. 8
371/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 192 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
221/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
mění § 7
314/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
vkládá § 32c
366/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 10 odst. 3
167/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 30 odst. 1
167/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 30; nová přechodná ustanovení
173/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2, § 3, § 5, § 7, § 7a, § 10 a § 41b; nová přechodná ustanovení
456/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 15, § 17 a § 39h; vkládá § 32d
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie51) a upravuje
a)  veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zdravotní pojištění”),
b)  rozsah a podmínky, za nichž jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby (dále jen „hrazené služby”),
c)  způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění,
d)  způsob stanovení úhrad zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz hrazených ze zdravotního pojištění.
(2)  Tento zákon se použije, nestanoví-li přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „koordinační nařízení”) jinak49) .
§ 2
Osobní rozsah zdravotního pojištění
(1)  Pojištěncem podle tohoto zákona je osoba, která
a)  má trvalý pobyt na území České republiky, nebo
b)  nemá trvalý pobyt na území České republiky, pokud
1.  je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky,
2.  jí bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu,
3.  jí byl udělen azyl na území České republiky,
4.  jí byla udělena doplňková ochrana na území České republiky,
5.  jí bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců nebo se podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky za takovou osobu považuje,
6.  jde o nezletilé dítě, které bylo na území České republiky umístěno na základě předběžného opatření soudu do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do ústavu pro péči o děti nebo na základě předběžného opatření nebo usnesení soudu do péče fyzické osoby,
7.  je Česká republika podle koordinačních nařízení nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, k jejímu zdravotnímu pojištění příslušná,
8.  jde o osobu, jejíž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie49) , nebo o osobu zaměstnanou, samostatně výdělečně činnou nebo osobu ponechávající si takové postavení a její rodinné příslušníky mající právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie69) ,
9.  se narodila na území České republiky a její matka má povolený dlouhodobý pobyt na území České republiky, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, a dále po dobu řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podané za tuto osobu, byla-li žádost podána do 60 dnů ode dne jejího narození,
10.  se narodila na území České republiky a její zákonný zástupce má povolený trvalý pobyt na území České republiky, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, a dále po dobu řízení o žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky podané za tuto osobu, byla-li žádost podána do 60 dnů ode dne jejího narození, nebo
 
 
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: