Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

461/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpor pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

  • A
  • A
č. 461/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpor pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2009,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 za kalendářní měsíc částku:
 
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 6 zákona
jedna
1 290
dvě
1 765
tři
2 309
čtyři a více
2 784
(2)  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 za kalendářní měsíc:
 
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 6 zákona
jedna
628
dvě
859
tři
1 124
čtyři a více
1 388
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2010 do 31 prosince 2010 pro
a)  bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 - 99 999
10 000 - 49 999
do 9 999
jedna
5 877
4 816
4 597
4 309
4 016
dvě
8 489
7 037
6 738
6 344
5 943
tři
11 638
9 739
9 348
8 832
8 309
čtyři a více
14 597
12 307
11 835
11 213
10 582
b)  bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 - 99 999
10 000 - 49 999
do 9 999
jedna
3 356
3 356
3 356
3 356
3 356
dvě
5 062
5 062
5 062
5 062
5 062
tři
7 124
7 124
7 124
7 124
7 124
čtyři a více
9 078
9 078
9 078
9 078
9 078
§ 3
Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2010.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
 
Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
JUDr. Šimerka v. r.
 
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: