Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

423/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, případně výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 167/2006 Sb.

  • A
  • A
č. 423/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, případně výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 167/2006 Sb.
[zrušeno č. 28/2012 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 16. srpna 2006,
kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 167/2006 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a § 108 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:
Čl. I
Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 167/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se doplňuje písmeno e), které zní:
„e) studium na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové a na Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem.”.
2. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 322/2005 Sb.
Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou, který uskutečňuje:
1. Střední škola cestovního ruchu, s.r.o., 256 01 Benešov, Táborská 458/44, IČ: 25139029
Jazyk: anglický, německý, francouzský
2. Ing. Hana Vavrečková, 266 01 Beroun, Okružní 1516, IČ: 10258001
Jazyk: anglický, německý
3. PaedDr. Henrieta Mottlová, 266 01 Beroun-Město, Tovární 43, IČ: 71361405
Jazyk: anglický
4. PaedDr. Emil Holeš, 678 01 Blansko, Blansko - Těchov 209, IČ: 10546952
Jazyk: anglický, německý
5. Petra Nezvalová, 678 01 Blansko, Jiráskova 672/24, IČ: 70440361
Jazyk: anglický, německý
6. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 611 49 Brno, Kotlářská 9, IČ:00566772
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský, italský
7. PhDr. Olga Drobáňová - Agentura VÍKA, 602 00 Brno, Masarykova 427/31, IČ: 14 627 973
Jazyk: anglický, německý, španělský, ruský
8. Majda agency s.r.o., 602 00 Brno, Gorkého 58/8, IČ: 25508229
Jazyk: anglický, německý, francouzský, španělský
9. Mgr. Ludmila Markesová -jazyková laboratoř, 602 00 Brno, Grohova 54, IČ: 10535730
Jazyk: německý
10. SLI-INTERNATIONAL s.r.o., 602 00 Brno, Tábor 28b, IČ: 25552732
Jazyk: anglický
11. Pavla Majerová, 625 00 Brno, Osová 4, IČ: 46314601
Jazyk: anglický, německý
12. Pavlína Megová -jazyková škola, překladatelská agentura, MKM, 614 00 Brno, Nováčkova 681/35, IČ: 63382229
Jazyk: anglický, německý
13. Karel Kalas - Slon, 602 00 Brno, Údolní 222/5, IČ: 60389583
Jazyk: anglický, německý
14. Mgr. Pavlos Gurutidis, 612 00 Brno, Srbská 2186/19, IČ: 61448192
Jazyk: anglický
15. Mgr. Roman Kožnar -jazyková škola P.A.R.K., 602 00 Brno, Staňkova 361/8c, IČ: 47386312
Jazyk: anglický
16. Masarykova univerzita, Centrum jazykového vzdělávání, 601 77 Brno, Žerotínovo náměstí 9,
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: