Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

414/2011 Sb., Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

  • A
  • A
č. 414/2011 Sb., Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
[zrušeno č. 323/2013 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2011
o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 32 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 216/2005 Sb. a zákona č. 351/2011 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
(1) Tato vyhláška stanoví náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku.
(2) Skutečnosti, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku, se dokládají příslušnými listinami.
§ 2
Ministerstvo spravedlnosti uveřejní formuláře a seznam příloh s listinami, kterými se mají dokládat zapisované skutečnosti, na svých internetových stránkách a zpřístupní je bez zpoplatnění.
ČÁST DRUHÁ
NÁLEŽITOSTI FORMULÁŘŮ
HLAVA I
FORMULÁŘE PRO ZÁPIS JEDNOTLIVÝCH SKUTEČNOSTÍ
§ 3
Podnikatel - fyzická osoba
Náležitosti formuláře návrhu na zápis podnikatele - fyzické osoby nebo změnu údajů o podnikateli - fyzické osobě jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení podnikatele - fyzické osoby, kterého se návrh týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je veden, nejde-li o prvozápis,
e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
§ 4
Veřejná obchodní společnost
Náležitosti formuláře návrhu na zápis veřejné obchodní společnosti nebo změnu údajů o veřejné obchodní společnosti jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení veřejné obchodní společnosti, které se zápis týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedena, nejde-li o prvozápis,
e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
§ 5
Komanditní společnost
Náležitosti formuláře návrhu na zápis komanditní společnosti nebo změnu údajů o komanditní společnosti jsou
a) označení, že se jedná o návrh na zápis nebo změnu údajů do obchodního rejstříku,
b) označení rejstříkového soudu,
c) označení navrhovatele,
d) označení komanditní společnosti, které se zápis týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedena, nejde-li o prvozápis,
e) údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,
f) údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,
g) den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,
h) seznam příloh a
i) datum a úředně ověřený podpis navrhovatele.
§ 6
Společnost s ručením omezeným
Náležitosti formuláře návrhu na zápis společnosti s
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: