Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

362/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, ve znění účinném k 1.1.2011

  • A
  • A
č. 362/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, ve znění účinném k 1.1.2011
ZÁKON
ze dne 5. října 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
166/2010 Sb.
(k 1.6.2010)
ruší bod 4 čl. XIV
347/2010 Sb.
(k 8.12.2010)
ruší v čl. XIV bod 3
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část devátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. I
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 2 písm. a) se částka „0,10 Kč” nahrazuje částkou „0,20 Kč”.
2. V § 6 odst. 2 písm. b) se částka „1,00 Kč” nahrazuje částkou „2,00 Kč”.
3. V § 6 odst. 2 písm. c) se částka „0,10 Kč” nahrazuje částkou „0,20 Kč”.
4. V § 11 odst. 1 písm. a) se částka „1 Kč” nahrazuje částkou „2 Kč”.
5. V § 11 odst. 1 písm. b) se částka „3 Kč” nahrazuje částkou „6 Kč” a částka „1 Kč” se nahrazuje částkou „2 Kč”.
6. V § 11 odst. 1 písm. c) se částka „4 Kč” nahrazuje částkou „8 Kč”.
7. V § 11 odst. 1 písm. d) bodě 1 se částka „1 Kč” nahrazuje částkou „2 Kč”.
8. V § 11 odst. 1 písm. d) bodě 2 se částka „5 Kč” nahrazuje částkou „10 Kč”.
9. V § 11 odst. 1 písm. e) se částka „3 Kč” nahrazuje částkou „6 Kč”.
10. V § 11 odst. 1 písm. f) se částka „1 Kč” nahrazuje částkou „2 Kč”.
11. V § 16a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) V roce 2009 lze pro zdaňovací období roku 2010 vydat platnou obecně závaznou vyhlášku podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6, 11 a 12 do 30. listopadu 2009 s účinností od 1. ledna 2010.”.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. II
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: