Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

222/2010 Sb., Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění účinném k 1.7.2024

  • A
  • A
č. 222/2010 Sb., Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění účinném k 1.7.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. června 2010
o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
399/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohu
263/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění přílohu
352/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění přílohu
391/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohu
441/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohu
395/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění přílohu
167/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění přílohu
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Tímto nařízením se stanoví zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci poskytován plat (dále jen „katalog prací”).
§ 2
Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví zařazení prací do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.
§ 3
Nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, se zrušuje.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2010.
 
Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
JUDr. Šimerka v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
Katalog prací ve veřejných službách a s právě
A. Seznam povolání a rozpětí platových tříd
 
Část, díl, povolání
Platová třída
1. ČÁST
 
Díl 1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE
1.01.01
ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK
1-11
1.01.02
SEKRETÁŘ
4-6
1.01.03
ASISTENT
7-13
1.01.04
REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY
4-12
1.01.05
REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ
6-8, 10
1.01.06
PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI
3-13
1.01.07
ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK
6-12
1.01.08
KONTROLOR
7-13
1.01.09
INTERNÍ AUDITOR
10-13
1.01.10
MANAŽER KVALITY
8-14
1.01.11
BEZPEČNOSTNÍ REFERENT
6-12
1.01.12
KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK
8-13
1.01.13
REFERENT FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A EKONOMICKÉ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM
10 - 14
1.01.14
STATISTIK
4-12
Díl 1.02 PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE
1.02.01
PERSONALISTA
7-13
1.02.02
MZDOVÝ ÚČETNÍ
7-10
1.02.03
ÚČETNÍ
6-12
1.02.04
ROZPOČTÁŘ
7-12
1.02.05
FINANČNÍ REFERENT
7-12
1.02.06
POKLADNÍK
4-7
1.02.07
OBCHODNÍ REFERENT
7-12
1.02.08
ZÁSOBOVAČ
7-9
1.02.09
PROPAGAČNÍ REFERENT
7-9
Díl 1.03 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
1.03.01
PROJEKTOVÝ MANAŽER INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
9-14
1.03.02
ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
9-14
1.03.03
ARCHITEKT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
11-15
1.03.04
SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ A SYSTÉMOVÝ INŽENÝR
5-14
1.03.05
VÝVOJÁŘ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
11-15
1.03.06
TESTOVACÍ SPECIALISTA INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
9-13
Díl 1.04 PROVOZNĚ-TECHNICKÉ PRÁCE
1.04.01
TECHNOLOG
7-12
1.04.02
INVESTIČNÍ REFERENT
9-13
1.04.03
MISTR
8-11
1.04.04
DISPEČER
8-10
1.04.05
ZKUŠEBNÍ TECHNIK
8-10
1.04.06
METROLOG
8-11
1.04.07
REVIZNÍ TECHNIK
8, 9
1.04.08
TECHNICKY PRACOVNÍK
7-12
1.04.09
PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY
8-13
1.04.10
BALISTIK
8-10
1.04.11
DOPRAVNÍ REFERENT
6-10
1.04.12
PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR
7-13
1.04.13
ARCHITEKT (URBANISTA)
10-14
1.04.14
ZAHRADNÍ ARCHITEKT
7-12
1.04.15
ENERGETICKÝ MANAŽER
8-11
DÍL 1.05. SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE
1.05.01
PSYCHOLOG
10-13
1.05.02
LABORANT
2-9
1.05.03
PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK
10-13
1.05.04
KAPLAN
11-13
1.05.05
PEČUJÍCÍ OSOBA V DĚTSKÉ SKUPINĚ
6-9
Díl 1.06 SPOLEČNÉ PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE
1.06.01
DOMOVNÍK
2-4
1.06.02
POSEL
1, 2
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: