Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

182/2007 Sb., Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

  • A
  • A
č. 182/2007 Sb., Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. června 2007
o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
Vláda nařizuje podle § 100 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku členům jednotky hasičského záchranného sboru podniku2) , který je složen ze zaměstnanců zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní povinnosti zahrnují plnění úkolů této jednotky (dále jen „člen jednotky”).
§ 2
Zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu členu jednotky tak, aby délka jeho směny nepřesáhla při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 16 hodin.
§ 3
Nepřetržitý odpočinek mezi
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: