Daňový kalendář
květen 2023
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Nejbližší daňová povinnost:
17.7.2024 - podání výkazu Intrastat za červen

 

GDPR v mzdové a personální praxi LIVE

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
17.7.2024 - podání výkazu Intrastat za červen
Kurzy měn 11.7.2024
 1 EUR25,36 CZK (-0,01)
 1 USD23,37 CZK (-0,07)
 1 GBP30,09 CZK (+0,07)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,46 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba4,75 % platnost od 28.6.2024
Diskontní sazba3,75 % platnost od 28.6.2024
Lombardní sazba5,75 % platnost od 28.6.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

Předpověď počasí

 

Praktické informace - Daňový kalendář

Pokud Vás zajímají daňové povinnosti určité skupiny osob, vyberte si ji z nabídky. Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek.

Konkrétní povinnosti vztahující se k určitému dni zjistíte kliknutím na toto datum v kalendáři, které je tučné a podtržené. Jde o poslední den, kdy lze povinnost splnit bez sankce.

Po novele zákona o DPH, účinné od 1. 10. 2021, která rozšířila zvláštní režim jednoho správního místa (a přejmenovala ho na „One Stop Shop“), se nově povinnost podat daňové přiznání (v novém termínu do konce měsíce následujícího) dostala do tohoto daňového kalendáře pro rok 2022, a to i proto, že lze očekávat častější používání tohoto režimu. V daňovém kalendáři najdete tuto daňovou povinnost naplánovanou i na sobotu nebo na neděli. Jde o výjimku („lex specialis“), o speciální pravidlo, přesunuté od 1. 10. 2021 do § 110zc odst. 2 ZDPH, týkající se pouze speciální povinnosti podat daňové přiznání v režimu One Stop Shop, která konec lhůty na nejbližší pracovní den neposouvá, oproti standardnímu postupu danému v § 33 odst. 4 DŘ.

květen 2023

2.5.2023
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za březen
 • právnické osoby: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu března
 • právnické osoby: podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2022 v případě, nebylo-li přiznání podáno do 3. 4. a je-li podáno elektronicky (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání prostřednictvím poradce a ani nepodléhají povinnému auditu ze zákona, a u kterých je přitom zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, přiznání se podává do 4 měsíců po skončení zdaňovacího období)
 • právnické osoby: úhrada doplatku daňové povinnosti za zdaňovací období 2022 v případě, nebylo-li podáno do 3. 4. a je-li přiznání podáno elektronicky (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání prostřednictvím poradce a ani nepodléhají povinnému auditu ze zákona, a u kterých je přitom zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, přiznání se podává do 4 měsíců po skončení zdaňovacího období)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za březen
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za duben
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada částky nemocenského pojištění za duben (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu března
 • fyzické osoby - OSVČ: podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2022 v případě, nebylo-li přiznání podáno do 3. 4. a je-li podáno elektronicky (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání prostřednictvím poradce ani nepodléhají povinnému auditu ze zákona)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob nad 5 000 000 Kč (u fyzických osob, u kterých byl den 2. května posledním dnem pro podání daňového přiznání za rok 2022)
 • zaměstnavatelé: uzavření evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 (s následným odesláním příslušné správě sociálního zabezpečení do 30 dnů)
 • zaměstnavatelé: úhrada pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na II. čtvrtletí
3.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání přehledu OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení za rok 2022 (u OSVČ, které podaly přiznání do 3. 4. a nepodléhají povinnému auditu ze zákona); doplatek sociálního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto přehledu, případně do 11. května, nebyl-li přehled podán ve lhůtě
 • fyzické osoby - OSVČ: podání přehledu OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně za rok 2022 (u OSVČ, které podaly přiznání do 3. 4. a nepodléhají povinnému auditu ze zákona); doplatek zdravotního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto přehledu, případně do 11. května, nebyl-li přehled podán ve lhůtě
5.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben
9.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben
10.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě doplatku sociálního zabezpečení za rok 2022 u OSVČ, které podaly přiznání do 3. 4 . a nepodléhají povinnému auditu ze zákona; platí pro případy, kdy Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k 3 . květnu, nebo po lhůtě - doplatek je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán Přehled
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k doplacení zdravotního pojištění za rok 2022 u OSVČ, které podaly přiznání do 3. 4. a nepodléhají povinnému auditu ze zákona; platí pro případy, kdy Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k 3 . květnu, nebo po lhůtě - doplatek je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán Přehled
11.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada doplatku sociálního zabezpečení za rok 2022 u OSVČ, které podaly přiznání do 3. 4. a nepodléhají povinnému auditu ze zákona; platí pro případy, kdy Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k 3. květnu, nebo po lhůtě - doplatek je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán Přehled
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada doplatku zdravotního pojištění za rok 2022 u OSVČ, které podaly přiznání do 3. 4. a nepodléhají povinnému auditu ze zákona; platí pro případy, kdy Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k 3. květnu, nebo po lhůtě - doplatek je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán Přehled
18.5.2023
 • plátci DPH: podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za duben (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 16. května
19.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za květen
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za duben
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za duben
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za duben
22.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za květen
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za duben
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za duben
 • zaměstnavatelé: úhrada zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za duben
 • zaměstnavatelé: úhrada sociálního pojištění za zaměstnance za duben
 • zaměstnavatelé: úhrada zdravotního pojištění za zaměstnance za duben
24.5.2023
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za duben (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
25.5.2023
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za duben (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za duben (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH, s výjimkou fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za duben (u plátců, kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 102 odst. 1 nebo odst. 2 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly plnění uvedená v § 102 odst. 3 ZDPH)
 • plátci DPH: úhrada DPH za duben (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
26.5.2023
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za duben 2020 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
30.5.2023
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za duben
 • může se Vás týkat: podání bankovního příkazu k úhradě daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2023 (pokud celková částka daně nepřesáhne 5 000 Kč)
 • může se Vás týkat: podání bankovního příkazu k úhradě první splátky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2023 (u poplatníků neprovozujících zemědělskou výrobu nebo chov ryb, u nichž celková částka daně přesáhne 5 000 Kč)
 • právnické osoby: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu dubna
 • zaměstnavatelé: předložení evidenčních listů důchodového zabezpečení za rok 2022 České správě sociálního zabezpečení
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu dubna
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za květen
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za květen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
31.5.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za duben
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za květen
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada částky nemocenského pojištění za květen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu dubna
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za duben
 • právnické osoby: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu dubna
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "dovozní režim") za duben
 • plátci DPH: úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za duben
 • může se Vás týkat: úhrada daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2023 (pokud celková částka daně nepřesáhne 5 000 Kč)
 • může se Vás týkat: úhrada první splátky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2023 (u poplatníků neprovozujících zemědělskou výrobu nebo chov ryb, u nichž celková částka daně přesáhne 5 000 Kč)
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: