Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

88/1968 Sb., Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění účinném k 1.1.2008, platné do 31.12.2008

  • A
  • A
č. 88/1968 Sb., Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění účinném k 1.1.2008, platné do 31.12.2008
[zrušeno č. 187/2006 Sb.]
ZÁKON
ze dne 27. června 1968
o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
98/1971 Sb.
(k 1.10.1971)
mění, nepřímo, nové sazby
99/1972 Sb.
(k 1.1.1973)
mění, doplňuje
77/1979 Sb.
(k 1.8.1979)
mění, nepřímo, nové sazby
106/1979 Sb.
(k 1.10.1979)
mění, nepřímo, nové sazby
9/1982 Sb.
(k 1.2.1982)
mění, nepřímo, nové sazby
73/1982 Sb.
(k 1.7.1982)
doplňuje
57/1984 Sb.
(k 1.9.1984)
mění, doplňuje
109/1984 Sb.
(k 1.1.1985)
mění
112/1984 Sb.
(k 1.1.1985)
mění nepřímo, nové sazby
51/1987 Sb.
(k 1.7.1987)
mění, doplňuje
103/1988 Sb.
(k 1.10.1988)
mění, doplňuje
ÚZ 189/1988 Sb.
 
 
180/1990 Sb.
(k 1.7.1990)
mění, doplňuje
306/1991 Sb.
(k 1.8.1991)
mění
582/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
ruší § 32 odst. 3
37/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
154/1993 Sb.
(k 27.5.1993)
mění nepřímo, nové sazby
266/1993 Sb.
(k 1.11.1993)
mění, doplňuje
308/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
143/1994 Sb.
(k 1.10.1994)
mění nepřímo, nové sazby
182/1994 Sb.
(k 1.10.1994)
mění
241/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění, doplňuje
113/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
doplňuje
61/1999 Sb.
(k 1.10.1999)
ruší § 5 odst. 2 větu druhou
238/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 33 odst. 1 a 4
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 5 odst. 4 písm. a)
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 33
421/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 5 a 8
169/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
nové znění § 13, v § 33 odst. 2 vkládá slova
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá slova v § 10 odst. 2 a § 12a odst. 1
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 5 odst. 3, § 8 odst. 1, § 10, § 11 odst. 2 písm. b), § 12a odst. 3, § 34, § 35; ruší § 32; nová přechodná ustanovení
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
DÉLKA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ
§ 1
(zrušen)
ČÁST DRUHÁ
PENĚŽITÉ DÁVKY Z DŮVODU TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ
§ 2
(1) Z důvodu těhotenství a mateřství se v nemocenském pojištění poskytují tyto dávky (dále jen „dávky v mateřství”):
a) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,
b) peněžitá pomoc v mateřství.
(2) Dávky podle odstavce 1 jsou peněžitými dávkami nemocenského pojištění.
§ 3
(1) Dávky v mateřství podle tohoto zákona náleží zaměstnankyním a dalším osobám účastným nemocenského pojištění podle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění”) a předpisů podle něho vydaných.
(2) Kde se v tomto zákoně mluví o zaměstnankyni, rozumí se tím i další osoba uvedená v odstavci 1.
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
§ 4
(1) Zaměstnankyni, která konala práci, jež je těhotným ženám zakázána nebo jež podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, a je proto v těhotenství dočasně převedena na jinou práci, při níž dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu než na dosavadní práci, náleží vyrovnávací příspěvek z prostředků nemocenského pojištění. K poklesu započitatelného příjmu, který vznikl v důsledku kratšího pracovního úvazku po převedení zaměstnankyně na jinou práci, se však nepřihlíží.
(2) Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně o matkách do konce devátého měsíce po porodu.
§ 5
(1) Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (dále jen „vyrovnávací příspěvek”) se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení zaměstnankyně na jinou práci, s výjimkou dnů, po které trvaly důvody uvedené v odstavci 4 písm. a) až d). Vyrovnávací příspěvek se poskytuje v těhotenství nejdéle do nástupu mateřské dovolené a po ukončení mateřské dovolené nejdéle do konce devátého měsíce po porodu.
(2) Vyrovnávací příspěvek se stanoví jako rozdíl denního vyměřovacího základu zaměstnankyně zjištěného ke dni jejího převedení na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajícího na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. Ustanovení § 4 odst. 1 věty druhé platí i zde.
(3) Denní vyměřovací základ se stanoví podle zákona o nemocenském pojištění s tím, že se zjišťuje ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím.
(4) Průměr započitatelných příjmů zaměstnankyně připadající na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po jejím převedení na jinou práci se zjistí tak, že její započitatelný příjem v kalendářním měsíci se dělí počtem kalendářních dnů v tomto měsíci, s výjimkou dnů, po které
a) trvala její pracovní neschopnost nebo karanténa nařízená podle zvláštních právních předpisů,
b) ošetřovala (pečovala o) člena
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: