Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

449/2008 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení

  • A
  • A
č. 449/2008 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2008,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 za kalendářní měsíc částku:
 
Počet osob v rodině podle§ 7 odst. 6
jedna
999
dvě
1 367
tři
1 788
čtyři a více
2 156
(2)  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 za kalendářní měsíc:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6
jedna
598
dvě
818
tři
1 070
čtyři a více
1 322
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 pro
a)  bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
 
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 6
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 - 99 999
10 000 - 49 999
do 9 999
jedna
5 088
4 045
3 804
3 380
3 165
dvě
7 380
5 952
5 622
5 042
4 747
tři
10 140
8 274
7 842
7 083
6 698
čtyři a více
12 737
10 487
9 966
9 051
8 587
b)  byty v družstevních bytech a bytech vlastníků
 
Počet osob v rodině
podle § 7 odst. 6
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 - 99 999
10 000 - 49 999
do 9 999
jedna
3 109
3 109
3 109
3 109
3 109
dvě
4 719
4 719
4 719
4 719
4 719
tři
6 654
6 654
6 654
6 654
6 654
čtyři a více
8 516
8 516
8 516
8 516
8 516
§ 3
Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2009.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
 
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj:
Čunek v. r.
Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.
 
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: