• Shromáždění osobních údajů zaměstnanceGarance

  12.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel musí shromáždit  osobní údaje  v souladu s GDPR (příp. se zákonem o ochraně osobních údajů), které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy a s trváním pracovního poměru, respektive dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení…
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

  Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměruGarance

  21.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

  Záznamy o zpracování osobních údajů zaměstnanců dle GDPRGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Záznamy o činnostech zpracování jsou záznamy, které budou správci osobních údajů podle GDPR povinni vést o jejich zpracování a na žádost je zpřístupnit dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. U kamerového systému jsou jakousi náhradou za…
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2022 | 2021

  Osobní spis zaměstnanceGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovním poměru a na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (§ 312 ZP).
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

  Zpracování osobních údajů - role pověřenceGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jednou z významných novinek, kterou přináší do českého právního řádu GDPR, je role tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů má plnit funkci pomocníka či koordinátora ochrany osobních údajů příslušného správce nebo…
  více

  Osobní spis zaměstnance - uzavření a archivaceGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Po skončení zaměstnání se do osobního spisu (§ 312 ZP) zakládá:
  více

  Zpracování osobních údajů zaměstnance - záznam o instruktážiGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je před zpracováním osobních údajů jakékoliv kategorie osobních údajů povinen stanovit účel zpracování, informovat zaměstnance o zpracování a době uložení osobních údajů.
  více

  Zpracování osobních údajů - práva zaměstnancůGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanec (subjekt údajů) má právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o…
  více

  Zpracování osobních údajů zaměstnancůGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

  Archivace dat ve mzdové a personální oblastiGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Archivace dat se provádí podle potřeby zaměstnavatele, tj. u některých dokladů pravidelně měsíčně, u jiných až po  skončení kalendářního roku . Po skončení kalendářního roku je nutné provést archivaci dokumentů vždy, a to v souladu s právními předpisy, které…
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

  Osobní údaje zaměstnanců obecněGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679, známé pod zkratkou GDPR (dále též „Nařízení”) představuje právní rámec ochrany osobních údajů na území EU. Český zákon, který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie,…
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

  Příprava mzdové účtárny a personálního oddělení na GDPRGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více Dostupné v časových verzích: 2024

  Nejdůležitější osobní údaje zaměstnanců, které zaměstnavatel zpracováváGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Většina osobních údajů nepodléhá  souhlasu zaměstnance  z důvodu plnění povinností stanovených právním předpisem nebo oprávněných zájmů zaměstnavatele.
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2022 | 2021

  Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahuGarance

  5.12.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní poměr musí být ukončen v souladu se zákoníkem práce v předepsané formě.
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

  Povinnosti při přijetí nového zaměstnanceGarance

  1.12.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

  Povinnosti po ukončení kalendářního rokuGarance

  1.12.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

  DPH u darů na pomoc Ukrajině - komplexní článek

  24.3.2022, Ing. Martin Sádovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V současné době se objevila ze strany české společnosti obrovská vlna solidarity s lidmi zasaženými vojenským konfliktem na Ukrajině.
  více

  Vzor - Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů z pohledu GDPRGarance

  13.6.2021, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1.1 Společnost XY [následují identifikační údaje společnosti] se jako zaměstnavatel rozhodla z pozice správce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ”) zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců v rozsahu širším, než vyžaduje…
  více

  Testování zvláštních skupin zaměstnancůArchiv

  9.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Problémy, které při realizaci opatření ze dne 1. 3. 2021 vyvstaly v praxi, vedly k upřesnění pojmu zaměstnanec používaného pro účely mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví v oblasti testování…
  více

  Testování zaměstnanců - nové skutečnosti ze dne 5. března 2021Archiv

  8.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V pátek 5. 3. 2021 ministerstvo zdravotnictví bez větší publicity vydalo nová mimořádná opatření o testování zaměstnanců, která doplňují, popř. nahrazují původní mimořádná opatření ze dne 1. 3.…
  více

  Testování zaměstnanců, které není nařízeno právním předpisemArchiv

  6.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ochrana osobních údajů v případě, že se testování rozhodnou provádět i zaměstnavatelé, kterým právní předpisy takovou povinnost neukládají, bude poněkud…
  více

  Povinné testování zaměstnanců na covid-19Archiv

  5.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ministerstvo zdravotnictví se souhlasem vlády rozhodlo o zavedení povinného testování zaměstnanců na přítomnost (antigenu) viru SARS-CoV-2 (mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 1. 3. 2021. Testování jsou povinni zajišťovat komerční…
  více
   Nahoru
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Input: