Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Záznam o zpracování osobních údajů týkajících se evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání

7.11.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

1.91
Vzor - Záznam o zpracování osobních údajů týkajících se evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání

Ing. Růžena Klímová

Správce osobních údajů   Etona, s. r. o., Kolmá 555, 110 00 Praha 1
IČ: 89555551
Kontaktní osoba: ..............................

Je-li správce povinen jmenovat pověřence, je vhodné tuto skutečnost v záznamu uvést pouze obecně s ohledem na případné změny v osobě pověřence.
 
Účel zpracování   Povinné vedení evidence o pracovních úrazech a nemocí z povolání, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání  
Právní důvod   Plnění právní povinnosti podle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., zákonů č. 258/2000 Sb., č. 373/2011 Sb., vyhlášky č. 79/2013 Sb., nařízení vlády č. 276/2015 Sb., § 269 a násl. zákona č. 262/2006 Sb.  
Popis kategorií subjektu údajů   Zaměstnanci  
Popis kategorie osobních údajů   Jméno zaměstnance ohroženého nemocí z povolání, nebo trpící nemocí z povolání, jde-li o pracovní úraz, zaznamenává se v knize úrazů: a) jméno úrazem postiženého zaměstnance, b) datum a hodinu úrazu, c) místo, kde k úrazu došlo, d) činnost, při níž k úrazu došlo, e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, f) celkový počet zraněných osob, g) druh zranění a zraněná část, h) popis úrazového děje, i) druh úrazu, j) zdroj úrazu, k) příčiny úrazu.  
Informace poskytované subjektům údajů   Hodnocení zdravotního stavu zaměstnance, zjišťování vlivu pracovního prostředí na zdraví, sledování rizikových faktorů, poradenství v oblasti ergonomie, fyziologie práce, psychologie práce, nárok na náhradu škody dle zákoníku práce.  
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: