Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Záznam o instruktáži týkající se zpracování osobních údajů zaměstnance

27.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.88
Vzor – Záznam o instruktáži týkající se zpracování osobních údajů zaměstnance

Ing. Růžena Klímová

Záznam o instruktáži týkající se zpracování osobních údajů zaměstnance:

…..……………………………………….. (jméno, příjmení, datum narození)

Zaměstnavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zaměstnance, které od něho získá v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) pro účely plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, plnění závazků vyplývajících z uzavřeného pracovněprávního vztahu a ochrany základních zájmů zaměstnance nebo práv a oprávněných zájmů zaměstnavatele.

V této souvislosti je zaměstnavatel oprávněn poskytovat osobní údaje zaměstnance osobám, které zpracovávají pro zaměstnavatele osobní údaje zaměstnanců, například poskytovateli zpracování mezd, příslušné zdravotní pojišťovně, v níž je zaměstnanec veden jako pojištěnec, příslušné správě sociálního pojištění podle sídla zaměstnavatele, plátci důchodů, vznikne-li povinná ohlašovací povinnost, správci daně, vznikne-li povinná ohlašovací povinnost plátci daně, úřadu práce podle sídla zaměstnavatele, poskytovateli pracovnělékařských služeb, Kooperativě, a. s., respektive České pojišťovně, a. s., a státním orgánům.

Zaměstnavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů ode dne uzavření pracovněprávního vztahu po dobu trvání pracovněprávního vztahu a po jeho skončení po přiměřenou dobu, jak vyplývá z oprávněných zájmů zaměstnavatele nebo příslušných právních předpisů. Po vypršení těchto lhůt je zaměstnavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje zaměstnance jen pro účely archivace.

Zaměstnanec je povinen předávat zaměstnavateli

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: