Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu

26.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.107
Vzor – Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

e-mail: posta@uoou.cz

datová schránka: qkbaa2n

V ………. dne ……..

Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů

Tímto Vám jménem společnosti …………………………………… oznamuji, že dne …. v …… hodin bylo zjištěno, že pravděpodobně dne ……… došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, které tato společnost zpracovává.

Popis incidentu:……………………………………………………

Popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení:…………………………………..

Popis opatření přijatých nebo navržených k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů: ………………………………………………………………………………………………………..…..

Podle předběžného odhadu se předmětné porušení zabezpečení dotkne cca (odhad počtu dotčených osob) ………. (uvést kategorii subjektů – např. zaměstnanců) - subjektů následujících kategorií osobních údajů: (uvést kategorie údajů – např. jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, telefonní číslo apod.)

U výše uvedené společnosti nebyla zřízena funkce

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: