Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výklad základních pojmů - služba informační společnosti

29.1.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

1.36
Výklad základních pojmů – služba informační společnosti

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Služba informační společnosti

Službu informační společnosti vymezuje GDPR jako službu ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2015/1535.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti pak v ust. čl. 1 odst. 1 písm. b) uvádí:

Službou se rozumí jakákoli služba informační společnosti, tj. každá služba poskytovaná zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb. Pro účely této definice se rozumí:

a) "službou poskytovanou na dálku" služba poskytovaná bez současné přítomnosti stran,

b) "službou poskytovanou elektronicky" služba odeslaná z výchozího místa a přijatá v místě jejího určení prostřednictvím elektronického zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese) a uchovávání dat a jako celek odeslaná, přenesená nebo přijatá drátově, rádiově, opticky nebo jinými elektromagnetickými prostředky,

c) "službou poskytovanou na individuální žádost příjemce služeb" služba poskytovaná přenosem dat na individuální žádost.

V příloze č. 1 výše uvedené směrnice je pak uveden výčet případů služeb, na něž se nevztahuje čl. 1 odst. 1 písm. b) druhý pododstavec:

I. Služby, které nejsou poskytovány na dálku

Služby poskytované za osobní přítomnosti poskytovatele a příjemce, a to i tehdy, použije-li se přitom elektronické zařízení:

a) lékařská

 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: