Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

580/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

  • A
  • A
č. 580/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2020,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 za kalendářní měsíc částku:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
2 128
dvě
2 912
tři
3 808
čtyři a více
4 592
(2)  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 za kalendářní měsíc:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
789
dvě
1 079
tři
1 411
čtyři a více
1 744
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 pro
a)  bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 - 99 999
10 000 -49 999
do 9 999
jedna
8 775
6 965
6 637
5 653
5 476
dvě
12 205
9 729
9 279
7 934
7 689
tři
16 337
13 099
12 511
10 752
10 432
čtyři a více
20 077
16 172
15 463
13 341
12 955
b)  bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 -99 999
10 000 -49 999
do 9 999
jedna
4 932
4 932
4 932
4 932
4 932
dvě
7 045
7 045
7 045
7 045
7 045
tři
9 605
9 605
9 605
9 605
9 605
čtyři a více
11 944
11 944
11 944
11 944
11 944
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2021.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
 
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: