Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

515/2004 Sb., Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění účinném k 1.12.2019

  • A
  • A
č. 515/2004 Sb., Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění účinném k 1.12.2019
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2004
o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
578/2004 Sb.
(k 25.11.2004)
v § 1 mění písm. a) a b)
338/2006 Sb.
(k 30.6.2006)
mění v § 1 odst. 1 písm. a) a b)
68/2008 Sb.
(k 29.2.2008)
mění § 1 odst. 1 a § 2 odst. 1
97/2010 Sb.
(k 27.4.2010)
mění § 2, § 3 a § 5, nová přechodná ustanovení
10/2014 Sb.
(k 1.2.2014)
mění § 1 a § 3; nové přechodné ustanovení
173/2015 Sb.
(k 15.7.2015)
mění § 1, § 2, § 4 a § 5, nové přechodné ustanovení
299/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
mění; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v případě investiční akce v technologickém centru činí 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) ; na vytváření nových pracovních míst v hlavním městě Praze se podpora neposkytuje.
(2)   Hmotná podpora zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v případě investiční akce ve výrobě se poskytuje, pokud průměrný podíl nezaměstnaných osob v územní oblasti1) dosáhne alespoň výše 7,5 %, a její výše činí
a)  300 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené ve zvýhodněné průmyslové zóně schválené vládou podle zákona o investičních pobídkách,
b)  200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s podílem nezaměstnaných osob nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice.
 
(3)   Hmotná podpora se poskytuje na nová pracovní místa zřízená za podmínek uvedených v dohodě sjednané podle § 111 odst. 6 zákona.
§ 2
(1)  Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek v případě investiční akce v technologickém centru činí 50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2) v územní oblasti; na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců se podpora neposkytuje v hlavním městě Praze.
(2)   Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek v případě investiční akce ve výrobě se poskytuje, pokud průměrný podíl nezaměstnaných osob v územní oblasti dosáhne alespoň výše 7,5 %, a její výše činí
a)  v územní oblasti s podílem nezaměstnaných osob nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice, 50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2) ,
b)  v územní oblasti s podílem nezaměstnaných osob nejméně o 25 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice, 25 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2) .
(3)   Jestliže v době podání žádosti o hmotnou podporu organizaci určené podle zákona o investičních pobídkách je žadatelem
a)  malý podnik3) , navyšuje se výše hmotné podpory podle odstavců 1 a 2 o 20 procentních bodů,
b)  střední podnik3) , navyšuje se výše hmotné podpory
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: