Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

341/2017 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném k 1.1.2023

  • A
  • A
č. 341/2017 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném k 1.1.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2017
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
263/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 7, § 8 a přílohy
332/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění přílohu č. 6
158/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 5 odst. 4 a přílohu č. 6
300/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 4, § 5, § 8 a přílohy
603/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění přílohy č. 2, 3, 4 a 5
322/2021 Sb.
(k 1.9.2021)
mění § 8 a přílohu č. 5
420/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 4, § 5 a § 8
ve znění nař. vlády č. 531/2021 Sb.
531/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohy
264/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění přílohu č. 1
464/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 4, § 5 a přílohu č. 5; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. b) až f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle § 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,
a)  kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,
b)  způsob zařazování do platových tříd,
c)  podmínky pro určení započitatelné praxe,
d)  okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem,
e)  stupnice platových tarifů,
f)  výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
g)  rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.
§ 2
Kvalifikační předpoklady
(1)  Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen „potřebné vzdělání”) jsou
a)  v první platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,
b)  ve druhé platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,
c)  ve třetí platové třídě: střední vzdělání,
d)  ve čtvrté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání,
e)  v páté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem,
f)  v šesté platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem,
g)  v sedmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,
h)  v osmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,
i)  v deváté platové třídě: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
j)  v desáté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
k)  v jedenácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
l)  ve dvanácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
m)  ve třinácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
n)  ve čtrnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
o)  v patnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
p)  v šestnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
(2)  Potřebné vzdělání nenahrazuje kvalifikační předpoklady, které pro výkon stejných prací stanoví jiný právní předpis1) .
§ 3
Zařazení zaměstnance do platové třídy
(1)  Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen „katalog prací”)
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: