Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

139/2020 Sb., Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

  • A
  • A
č. 139/2020 Sb., Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
VYHLÁŠKA
ze dne 30. března 2020
o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Ministerstvo obrany stanoví podle § 39 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:
§ 1
Důvod služebního volna
(1) Služební volno se poskytne vojákovi z povolání (dále jen „voják”) při zabezpečení péče o dítě mladší 13 let a osamělému vojákovi, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky, z důvodu, že dětské výchovné zařízení, v jehož péči jinak je, nebo škola, do které chodí, byly uzavřeny na základě mimořádných opatření při epidemii v roce 2020.
(2) Služební volno se poskytne i vojákovi, který nemůže vykonávat službu z důvodu péče o dítě nebo osobu v domácnosti, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: