Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře, ve znění účinném k 1.7.2024

  • A
  • A
č. 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 26. května 1995
o státní sociální podpoře
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 68/1995/1 Sb.
 
 
137/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, doplňuje
132/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
vypouští v části třetí hlavě druhé díl druhý a zároveň označení dílu prvního, § 26, § 53 odst. 3 a § 57 odst. 3
242/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
ÚZ 87/1998 Sb.
 
 
91/1998 Sb.
(k 1.8.1998)
mění
158/1998 Sb.
(k 13.7.1998)
mění
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění, též ruší § 7 odst. 12 písm. d)
118/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 5 odst. 4 písm. a)
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3 odst. 3, § 63 až 65, § 71, § 72 a v § 74 ruší odst. 5 - celkem 15 novelizačních bodů
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, v § 30 doplňuje odst. 10, § 32 odst. 2
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 5, § 8 odst. 1, § 10 odst. 3, § 30, § 31 odst. 2, § 68 odst. 1 písm. e) -celkem 13 novelizačních bodů)
271/2001 Sb.
(k 1.10.2001)
mění 88 novelizačních bodů
ÚZ 402/2001 Sb.
 
 
čá. 150/2001 Sb.
 
 
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, v § 62 na konci odst. 1 doplňuje větu, vkládá nový § 73a
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 57 novelizačních bodů, též vkládá novou Část šestou
125/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
mění 16 novelizačních bodů
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 5 a § 68
(plánované změny již nelze k datu účinnosti provést)
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 63 doplňuje odst. 7, vkládá § 64a
438/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 5 a § 68
453/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
§ 3 odst. 1, § 30, § 31 odst. 2, § 32 odst. 2, v § 33 odst. 1 ruší písm. c), v § 34 odst. 2, mění § 51 odst. 4, § 59 odst. 1 písm. c), v § 62 doplňuje slova v odst. 1, v § 68 mění v odst. 1 písm. e)
453/2003 Sb.
(k 1.4.2004)
vkládá § 2a, mění § 3 odst. 3, dále viz body 17, 24, 27, 29 až 31. 33 až 50, 54 až 58 novely
453/2003 Sb.
(k 1.7.2004)
čl. I body 1, 5 až 14, 16, 18, 25, 52 a 53
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
v § 63 mění odst. 5 a 6 a vkládá odst. 7
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 32 odst. 1 mění číslo koeficientu
315/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
v § 43 v odst. 3 doplňuje větu
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění 10 novelizačních bodů
562/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění 8 novelizačních bodů
124/2005 Sb.
(k 30.3.2005)
v § 3 odst. 1 vkládá slova, v § 5 mění odst. 6, 7 a 8 písm. b)
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v § 40 doplňuje slova v odst. 2 a ruší odst. 3 a 4
vkládá nové § 40a a 40b
v § 43 odst. 3 nahrazuje slova, v § 51 odst. 4 vkládá slova
204/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 30 odst. 3 mění písm. a), vkládá písm. b), v § 31 odst. 2 ruší slova, v § 54 odst. 4 doplňuje větu, vkládá pozn. 48d), nová přechodná ustanovení
218/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 2 písm. b) vkládá bod 4, v § 3 odst. 2 vkládá slova, v § 7 odst. 4 doplňuje slova,
v části třetí vkládá hlavu osmou,
mění slova v § 54, 57, 58 a v § 68
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění větu první v § 58 odst. 3
381/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 64 v odst. 4 doplňuje nové písm. c)
552/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 5 odst. 1 písm. b) mění bod 2, v § 63 odst. 3
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 30 doplňuje odst. 7
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění 28 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
113/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění 42 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění § 7 odst. 2, 3 a 8
134/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění 13 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší slova v § 5 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 7, § 10 odst. 1 písm. a), § 68 odst. 1 písm. e)
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
v § 70 mění odst. 1 a vkládá odst. 4
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
585/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší v § 30 odst. 7; vkládá v § 32 odst. 3; mění § 62 odst. 1 a § 69 odst. 3
585/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 5 odst. 3 písm. c) a odst. 4 písm. d) a v § 68 odst. 2 písm. a) bod 3 a odst. 3 písm. a) bod 1
213/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
mění § 40a odst. 1
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění 28 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 5 odst. 1 písm. b), § 30b odst. 4 a § 68 odst. 1 písm. h)
269/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 63 odst. 3 a § 64a odst. 2
379/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
mění § 3 odst. 1 a 2
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 7 odst. 10 a § 54 odst. 4
239/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
vkládá v § 7 odst. 13; mění § 31 odst. 2 a § 63 odst. 7
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 40a odst. 2
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 11 odst. 3 a § 22 odst. 3
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 30 odst. 1 písm. a) bod 2, v § 59 vkládá nový odst. 3; nové přechodné ustanovení
414/2008 Sb.
(k 1.12.2008)
nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
414/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 31 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 63
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 65c odst. 6
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 17 a § 18; nové přechodné ustanovení
(ve znění zák. č. 362/2009 Sb.)
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 17 a § 18; nové přechodné ustanovení
346/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 5; nové přechodné ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 34 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá v § 3 odst. 2 nové písm. h)
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 34 novelizačních bodů
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 70 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 30b a § 63 odst. 1
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 1 písm. b), § 68 odst. 2 písm. a) bod 3 a § 68 odst. 3 písm. a) bod 1
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.
mění § 5 odst. 1 písm. b)
331/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění § 30b, § 31 odst. 1 a § 54 odst. 2; nová přechodná ustanovení
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 8 písm. a)
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2 písm. b), § 45 odst. 3, § 51 odst. 4, § 54 odst. 2 a 3, § 57 odst. 1 a 2, § 58 odst. 2, § 62 odst. 4, § 68 odst. 1; ruší v části třetí hlavu sedmou; nové přechodné ustanovení (nabývá účinnosti 27.11.2012)
48/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 14 odst. 2 písm. c)
267/2013 Sb.
(k 1.9.2013)
mění § 12 odst. 1 a § 15; nové přechodné ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 7 odst. 10, § 24 odst. 2, § 31 odst. 2, § 59 odst. 1 písm. a), § 63, § 67 odst. 4
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 58 odst. 3; nová přechodná ustanovení
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 5 odst. 1 písm. a)
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 64 odst. 4 a § 65
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 3 odst. 2
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 64 odst. 1
252/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5, § 24, § 25, § 27a, § 30b, § 68; nové přechodné ustanovení
253/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1 odst. 3, § 3 odst. 2, § 44, § 45, § 46 odst. 1 a § 64a; nové přechodné ustanovení
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 5 odst. 1 písm. b) bod 10
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
ruší slova v § 5 odst. 1 písm. a) a § 5 odst. 8 písm. a)
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 12 odst. 1 a § 15 odst. 1, 5 a 7
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 5 odst. 1 písm. a) bod 4
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 68b písm. b)
98/2017 Sb.
(k 20.4.2017)
mění § 59 odst. 7
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 54a, § 65a, § 65b a § 65c
200/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 5, § 6, § 51, § 54a, § 64 a § 68
200/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
vkládá v § 3 nové odst. 3 až 5
92/2018 Sb.
(k 31.5.2018)
mění § 5 odst. 1 písm. b) bod 2, § 10 odst. 3, § 25 odst. 1, § 30 odst. 6 a 7, § 51 odst. 2 a 5, § 69 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2, § 70 odst. 1
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 5 odst. 1 písm. b) bod 5
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 5 odst. 7
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
363/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 5, § 18, § 30, § 30c, § 31, § 51, § 54a, § 59, § 67, § 68, § 69, § 70; nová přechodná ustanovení
363/2019 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 7, § 24, § 25 a § 65
540/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 5; nové přechodné ustanovení
588/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 5 odst. 1 a § 68 odst. 1
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 63
285/2021 Sb.
(k 28.7.2021)
mění § 5, § 17, § 18, § 30a, § 62, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70; nová přechodná ustanovení
363/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 5 odst. 1 písm. g)
17/2022 Sb.
(k 28.1.2022)
mění § 24, § 25, § 26, § 68; vkládá § 24a a § 26a; nová přechodná ustanovení
203/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 7, § 25, § 28, § 30, § 51, § 58, § 68, § 68a, § 68b, § 69, § 70; nová přechodná ustanovení
203/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 51 a vkládá § 51a
358/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
mění § 47 odst. 1
456/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění; nová přechodná ustanovení
456/2022 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 63, § 64a a § 68
407/2023 Sb.
(k 28.12.2023)
mění § 24, § 51a, § 63, § 65a, § 65b, § 69, § 73a; vkládá § 68d; nabývají účinnosti body 1 a 4 přechodných ustanovení
407/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 24a, § 25, § 26, § 26a, § 30, § 30b, § 68 a § 70; nabývají účinnosti body 2, 3, 5 a 6 přechodných ustanovení
407/2023 Sb.
(k 1.2.2024)
vkládá § 2b a § 67 odst. 5 a mění § 68b
407/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 63, § 64a, § 65a, § 65b a § 68
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Státní sociální podpora
(1) Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu.
(2) Náklady na státní sociální podporu hradí stát.
(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti státních sociálních dávek uvedených v § 21) .
§ 2
Dávky státní sociální podpory jsou
a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu
1. přídavek na dítě,
2. příspěvek na bydlení,
3. porodné,
b) ostatní dávky
1. rodičovský příspěvek,
2. pohřebné.
§ 2a
Orgány státní sociální podpory, které vykonávají státní správu podle tohoto zákona, jsou
a) Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce”),
b) Ministerstvo práce a sociálních věcí.
§ 2b
(1) Držitel poštovní licence může vykonávat státní správu podle tohoto zákona, uzavře-li s ním Ministerstvo práce a sociálních věcí veřejnoprávní smlouvu, která blíže určí podmínky výkonu státní správy držitelem poštovní licence; držitel poštovní licence může vykonávat státní správu nejvýše v rozsahu těchto činností:
a) přijímání podání podle tohoto zákona a přijímání podkladů pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona, včetně jejich předávání příslušné krajské pobočce Úřadu práce,
b) poskytování základních informací o právní úpravě tohoto zákona.
(2) K uzavření veřejnoprávní smlouvy není třeba souhlasu nadřízeného správního orgánu. Spory z veřejnoprávní smlouvy řeší ministr práce a sociálních věcí.
(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce České republiky zveřejní veřejnoprávní smlouvu na své úřední desce i na svých internetových stránkách.
(4) Veřejnoprávní smlouva může stanovit finanční plnění, které získá držitel poštovní licence jako kompenzaci za výkon státní správy podle tohoto zákona a které se stanoví podle cenových předpisů80) obdobně.
§ 3
Okruh oprávněných osob
(1) Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených podmínek pouze fyzické osobě (dále jen „osoba”), jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované
a) jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu1c) , jde-li o státní občany České republiky, nebo
b) mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu1d) , jde-li o cizince,

podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště
(2) Dávky státní sociální podpory dále náleží podle odstavce 1 i v případě, kdy osoba a osoby společně s ní posuzované nemají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu1d) , pokud jsou
a) cizinci hlášenými na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu1e) , s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, a to ode dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne hlášení,
b) cizinci narozenými na území České republiky a hlášenými na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu1e) , s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, do 1 roku jejich věku,
c) nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče,
d) cizinci, kteří
 
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: