Daňový kalendář
prosinec 2020
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Nejbližší daňová povinnost:
7.12.2021 - úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za listopad

 

GDPR v mzdové a personální praxi LIVE

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
7.12.2021 - úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za listopad
Kurzy měn 6.12.2021
 1 EUR25,42 CZK (+0,01)
 1 USD22,52 CZK (+0,02)
 1 GBP29,86 CZK (-0,02)
 100 RUB30,5 CZK (-0,11)
 100 JPY19,89 CZK (+0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2,75 % platnost od 5.11.2021
Diskontní sazba1,75 % platnost od 5.11.2021
Lombardní sazba3,75 % platnost od 5.11.2021
vývoj
Cestovní náhrady
od 19. 10. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

Předpověď počasí

 

Praktické informace - Sbírka zákonů
Anotace právních předpisů - rok 2020
ČástkaDatum vyhlášeníČíslo sbírky zákonůNázev předpisuÚčinnost od
248 31.12.2020 612 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021
1.1.2022 (čl. I body 5 a 6)  
248 31.12.2020 611 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 28.12.2020  
247 31.12.2020 610 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky 1.1.2021  
246 31.12.2020 609 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 1.1.2021
1.2.2021 (čl. XXXI body 4 a 7 a čl. XXXII body 1, 5, 8, 11 a 12)
1.1.2022 (čl. XI bod 63, čl. XXXI body 5 a 8, čl. XXXII body 2, 6, 9 a 13 a čl. XLIII body 1, 14, 16, 18 a 19)
1.1.2023 (čl. XXXI body 6 a 9 a čl. XXXII body 3, 7, 10 a 14)  
245 31.12.2020 608 Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti 1.1.2021  
245 31.12.2020 607 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
245 31.12.2020 606 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
244 31.12.2020 605 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel  
244 31.12.2020 604 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
244 31.12.2020 603 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
244 31.12.2020 602 Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
244 31.12.2020 601 Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.  
243 31.12.2020 600 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 1.1.2021  
242 23.12.2020 599 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.12.2020  
242 23.12.2020 598 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 4.1.2021  
242 23.12.2020 597 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.12.2020  
242 23.12.2020 596 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.12.2020  
242 23.12.2020 595 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.12.2020  
242 23.12.2020 594 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 24.12.2020  
242 23.12.2020 593 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2  
241 31.12.2020 592 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
241 31.12.2020 591 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny 1.1.2021  
240 31.12.2020 590 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  
240 31.12.2020 589 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 1.1.2021  
240 31.12.2020 588 Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) 1.7.2021  
240 31.12.2020 587 Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
240 31.12.2020 586 Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
240 31.12.2020 585 Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů  
240 31.12.2020 584 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2  
239 31.12.2020 583 Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury 1.1.2021  
238 31.12.2020 582 Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje  
238 31.12.2020 581 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb. 1.1.2021 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.4.2021 (čl. I body 4 a 5)  
238 31.12.2020 580 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 1.1.2021  
238 31.12.2020 579 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb. 1.1.2021  
237 21.12.2020 578 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 22.12.2020  
236 23.12.2020 577 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
235 23.12.2020 576 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 1.1.2021  
235 23.12.2020 575 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce  
235 23.12.2020 574 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti  
235 23.12.2020 573 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby 1.1.2021  
235 23.12.2020 572 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech 1.1.2021  
235 23.12.2020 571 Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům 1.1.2021  
235 23.12.2020 570 Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry 1.1.2021  
234 23.12.2020 569 Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
233 23.12.2020 568 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
233 23.12.2020 567 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
233 23.12.2020 566 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády 1.1.2021
1.1.2022 (čl. I body 1 a 2)  
232 23.12.2020 565 Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny 1.1.2021  
231 17.12.2020 564 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 18.12.2020  
230 23.12.2020 563 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
230 23.12.2020 562 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2021  
229 23.12.2020 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 515/2020 Sb.  
229 23.12.2020 561 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického 1.1.2021  
229 23.12.2020 560 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického 1.1.2021  
229 23.12.2020 559 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického 1.1.2021  
229 23.12.2020 558 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického 1.1.2021  
229 23.12.2020 557 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického 1.1.2021  
229 23.12.2020 556 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu 1.1.2021  
229 23.12.2020 555 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020 31.12.2020  
228 23.12.2020 554 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb. 1.1.2021  
227 23.12.2020 553 Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy 1.1.2021  
226 23.12.2020 552 Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 10/17 ve věci návrhů na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.  
225 23.12.2020 551 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.1.2021  
225 23.12.2020 550 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021 1.1.2021
13.12.2020 (ustanovení položky č. 1 oddílu C části I.)  
225 23.12.2020 549 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
225 23.12.2020 548 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
225 23.12.2020 547 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 1.1.2021  
225 23.12.2020 546 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 1.1.2021  
224 23.12.2020 545 Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
224 23.12.2020 544 Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.2.2021 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
23.12.2023 (čl. I bod 21)
1.1.2022 (část šestá)  
223 23.12.2020 543 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností 1.1.2021  
223 23.12.2020 542 Zákon o výrobcích s ukončenou životností 1.1.2021
1.7.2023 (§ 69 odst. 2 písm. c))  
222 23.12.2020 541 Zákon o odpadech 1.1.2021  
221 18.12.2020 540 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní 1.1.2021
(čl. II bod 5)  
221 18.12.2020 539 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů  
221 18.12.2020 538 Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
220 14.12.2020 537 Usnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření 16.12.2020  
220 14.12.2020 536 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 21.12.2020  
220 14.12.2020 535 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 18.12.2020  
220 14.12.2020 534 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 15.12.2020  
220 14.12.2020 533 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 18.12.2020  
220 14.12.2020 532 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 16.12.2020  
219 15.12.2020 531 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020  
219 15.12.2020 530 Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP) 1.1.2021  
219 15.12.2020 529 Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC) 1.1.2021  
219 15.12.2020 528 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
218 17.12.2020 527 Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2021 (čl. III body 2 až 4, 6, 13, 15 až 86, 90 až 93 a čl. V body 3 až 6)
3.6.2021 (čl. I body 3, 206 až 211 a 244)
(výčet novelizovaných ustanovení viz čl. XXXVIII písm. c))
(čl. III body 9 až 11 a 89)
1.8.2021 (čl. I body 2, 30, 31, 175, 178, 194, 198 a 201 a čl. XXXV body 2, 20 a 22 až 24)  
218 17.12.2020 526 Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů  
217 17.12.2020 525 Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů 1.1.2021  
216 10.12.2020 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.  
216 10.12.2020 524 Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
216 10.12.2020 523 Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů  
215 10.12.2020 522 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření  
215 10.12.2020 521 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2  
214 11.12.2020 520 Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů 1.1.2021  
213 11.12.2020 519 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
213 11.12.2020 518 Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance 1.1.2021  
213 11.12.2020 517 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) 1.1.2021  
212 11.12.2020 516 Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách 1.1.2021
12.11.2021 (§ 3 odst. 1 písm. n))  
211 11.12.2020 515 Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy  
211 11.12.2020 514 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách  
210 7.12.2020 513 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 10.12.2020  
210 7.12.2020 512 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 8.12.2020  
210 7.12.2020 511 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 9.12.2020  
209 9.12.2020 510 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021 1.1.2021  
208 7.12.2020 509 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021  
207 7.12.2020 508 Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení 1.1.2021  
207 7.12.2020 507 Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele 1.1.2021  
207 7.12.2020 506 Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti 1.1.2021  
207 7.12.2020 505 Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví 1.1.2021  
207 7.12.2020 504 Vyhláška o znalečném 1.1.2021  
207 7.12.2020 503 Vyhláška o výkonu znalecké činnosti 1.1.2021  
206 4.12.2020 502 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
205 4.12.2020 501 Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2021 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.4.2021 (čl. I body 136 a 162)
1.7.2021 (čl. I body 107, 108, 109, 114, 171 a 183)
1.1.2022 (čl. I bod 53, pokud jde o zrušení § 13b odst. 2, bod 57, bod 58, pokud jde o § 14a odst. 5 a bod 179, pokud jde o § 28e)
1.1.2027 (čl. I body 40, 127, 133, 143 a 159)  
204 30.11.2020 500 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 5.12.2020  
204 30.11.2020 499 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 7.12.2020  
204 30.11.2020 498 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 3.12.2020  
203 2.12.2020 497 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.1.2021  
203 2.12.2020 496 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití 1.1.2021  
203 2.12.2020 495 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
202 2.12.2020 494 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
202 2.12.2020 493 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb. 1.1.2021  
202 2.12.2020 492 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 1.1.2021  
202 2.12.2020 491 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu  
201 2.12.2020 490 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
200 30.11.2020 489 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.  
200 30.11.2020 488 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
200 30.11.2020 487 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
199 27.11.2020 486 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
199 27.11.2020 485 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021
1.2.2021 (čl. I bod 1)  
198 27.11.2020 484 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2022
28.11.2020 (čl. I bod 26)
1.1.2021 (čl. I body 43, 44 a 48, čl. II body 5 a 7 a část šestá)  
197 23.11.2020 483 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 25.11.2020  
196 27.11.2020 482 Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky 1.1.2021  
196 27.11.2020 481 Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2021 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
195 27.11.2020 480 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 1.1.2021  
195 27.11.2020 479 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném 1.1.2021  
194 20.11.2020 478 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 23.11.2020  
194 20.11.2020 477 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 23.11.2020  
194 20.11.2020 476 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 23.11.2020  
194 20.11.2020 475 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 30.11.2020  
194 20.11.2020 474 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 25.11.2020  
194 20.11.2020 473 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 23.11.2020  
194 20.11.2020 472 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření  
194 20.11.2020 471 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2  
193 23.11.2020 470 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose 2.12.2020  
193 23.11.2020 469 Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1.12.2020
1.1.2022 (část druhá)  
192 23.11.2020 468 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
192 23.11.2020 467 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 24.11.2020  
191 27.11.2020 466 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021 1.1.2021  
190 16.11.2020 465 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 18.11.2020  
190 16.11.2020 464 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 18.11.2020  
190 16.11.2020 463 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 18.11.2020  
190 16.11.2020 462 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 17.11.2020  
189 13.11.2020 461 Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2  
189 13.11.2020 460 Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů  
188 23.11.2020 459 Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní 1.1.2021  
187 23.11.2020 458 Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky 1.1.2021  
186 23.11.2020 457 Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty 1.1.2021  
185 23.11.2020 456 Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí 1.1.2021  
184 23.11.2020 455 Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her 1.1.2021  
184 23.11.2020 454 Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční 1.1.2021  
183 9.11.2020 453 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.  
182 2.11.2020 452 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. 4.11.2020  
181 2.11.2020 451 Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2  
181 2.11.2020 450 Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
181 2.11.2020 449 Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů  
181 2.11.2020 448 Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí  
180 30.10.2020 447 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 4.11.2020  
180 30.10.2020 446 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 4.11.2020  
180 30.10.2020 445 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 4.11.2020  
180 30.10.2020 444 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 4.11.2020  
180 30.10.2020 443 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 2.11.2020  
180 30.10.2020 442 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. 31.10.2020  
180 30.10.2020 441 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 2.11.2020  
180 30.10.2020 440 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 2.11.2020  
180 30.10.2020 439 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2  
179 30.10.2020 438 Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
1.11.2020 (§ 5 odst. 2 věty poslední ve slovech "§ 97 odst. 1 věty poslední a" a § 11)  
179 30.10.2020 437 Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii  
178 30.10.2020 436 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění  
178 30.10.2020 435 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021  
177 30.10.2020 434 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
177 30.10.2020 433 Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu  
176 26.10.2020 432 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 28.10.2020  
176 26.10.2020 431 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 28.10.2020  
175 30.10.2020 430 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky 1.1.2021  
174 23.10.2020 429 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření  
173 30.10.2020 428 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021 1.1.2021  
172 22.10.2020 427 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 23.10.2020  
171 21.10.2020 426 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 22.10.2020  
171 21.10.2020 425 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 22.10.2020  
171 21.10.2020 424 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 22.10.2020  
170 22.10.2020 423 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství  
170 22.10.2020 422 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.11.2020  
169 19.10.2020 421 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 21.10.2020  
168 16.10.2020 420 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 23.10.2020  
168 16.10.2020 419 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
168 16.10.2020 418 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 19.10.2020  
168 16.10.2020 417 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 17.10.2020  
168 16.10.2020 416 Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze 16.10.2020  
167 16.10.2020 415 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí  
166 12.10.2020 414 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 14.10.2020  
166 12.10.2020 413 Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu - zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb 12.10.2020  
166 12.10.2020 412 Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 12.10.2020  
166 12.10.2020 411 Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu 12.10.2020  
166 12.10.2020 410 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 12.10.2020  
166 12.10.2020 409 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 12.10.2020  
166 12.10.2020 408 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 14.10.2020  
166 12.10.2020 407 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 14.10.2020  
165 13.10.2020 406 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)  
164 13.10.2020 405 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů 15.10.2020
1.1.2021 (čl. III)  
163 13.10.2020 404 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb. 1.1.2021  
163 13.10.2020 403 Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2021 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
162 8.10.2020 402 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 9.10.2020  
162 8.10.2020 401 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 12.10.2020  
162 8.10.2020 400 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 12.10.2020  
162 8.10.2020 399 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 9.10.2020  
162 8.10.2020 398 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 12.10.2020  
161 13.10.2020 397 Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů 15.10.2020  
160 6.10.2020 396 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)  
160 6.10.2020 395 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020  
160 6.10.2020 394 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.  
159 6.10.2020 393 Vyhláška o digitální technické mapě kraje 1.7.2023
1.1.2023 (§ 8)  
158 30.9.2020 392 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 5.10.2020  
158 30.9.2020 391 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů 5.10.2020  
157 30.9.2020 390 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, CPI %  
157 30.9.2020 389 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, FIX %  
156 30.9.2020 388 Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce 1.10.2020  
156 30.9.2020 387 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti 1.1.2021  
155 25.9.2020 386 Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
1.1.2021 (čl. III a IV)  
154 25.9.2020 385 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 1.1.2021  
154 25.9.2020 384 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.  
154 25.9.2020 383 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021 1.1.2021  
154 25.9.2020 382 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021 1.1.2021  
154 25.9.2020 381 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021 1.1.2021  
154 25.9.2020 380 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020  
153 22.9.2020 379 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. 1.10.2020  
152 22.9.2020 378 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. září 2020  
152 22.9.2020 377 Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) 1.10.2020  
152 22.9.2020 376 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 1.1.2021  
152 22.9.2020 375 Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Buchlov" po 5 000 Kč 6.10.2020  
152 22.9.2020 374 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 1.10.2020  
151 17.9.2020 373 Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu 1.10.2020  
151 17.9.2020 372 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021 30.9.2020
1.1.2021 (§ 2)  
150 17.9.2020 371 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020  
150 17.9.2020 370 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020  
149 10.9.2020 369 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
149 10.9.2020 368 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky  
149 10.9.2020 367 Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2  
148 4.9.2020 366 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb. 1.10.2020  
148 4.9.2020 365 Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor 1.10.2020  
147 4.9.2020 364 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020  
147 4.9.2020 363 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
1.1.2024 (čl. I bod 2)  
147 4.9.2020 362 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
1.1.2024 (čl. I bod 4)  
147 4.9.2020 361 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb. 1.11.2020 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
146 4.9.2020 360 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb. 1.1.2021
1.1.2022 (čl. I bod 2)
1.1.2023 (čl. I bod 3)  
146 4.9.2020 359 Vyhláška o měření elektřiny 1.1.2021
1.7.2024 (ust. nabývající účinnosti viz § 23 odst. 1 písm. a), ust. pozbývající platnosti viz § 23 odst. 2 písm. a))
1.7.2027 (§ 5 odst. 2, § 5 odst. 3, § 6 odst. 3, § 11 odst. 4 nabývají účinnosti, § 11 odst. 5 pozbývá platnosti)  
145 31.8.2020 358 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 1.9.2020  
144 28.8.2020 357 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
144 28.8.2020 356 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020 25.8.2020  
143 28.8.2020 355 Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 1.10.2020  
142 28.8.2020 354 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2020  
141 28.8.2020 353 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
141 28.8.2020 352 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně  
141 28.8.2020 351 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2029, 0,05 %  
140 24.8.2020 350 Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020  
140 24.8.2020 349 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
139 20.8.2020 348 Nález Ústavního soudu ze dne 28. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/20 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007 č. 1/2007 o stavební uzávěře  
139 20.8.2020 347 Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 25/19 ve věci návrhu na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní  
138 14.8.2020 346 Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu 1.1.2021  
138 14.8.2020 345 Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem 1.1.2021  
138 14.8.2020 344 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2021
1.9.2020 (čl. I body 1 a 8)  
137 14.8.2020 343 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění 1.9.2020 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.1.2022 (čl. I bod 6, čl. IV body 38 až 43 a čl. V bod 3)
(čl. VI a VII*))
(čl. VIII)  
136 11.8.2020 342 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
136 11.8.2020 341 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
136 11.8.2020 340 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
135 11.8.2020 339 Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.7.2021 (čl. I body 44 a 48 až 50)  
135 11.8.2020 338 Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
135 11.8.2020 337 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2020 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
23.5.2021 (čl. III body 12, 13 a 15)  
134 6.8.2020 336 Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2021  
134 6.8.2020 335 Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii 15.9.2020 (patnáctým dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
134 6.8.2020 334 Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2020 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
134 6.8.2020 333 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.10.2020 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
134 6.8.2020 332 Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů  
134 6.8.2020 331 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů  
133 31.7.2020 330 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 13.12.2020  
133 31.7.2020 329 Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy 1.8.2020  
133 31.7.2020 328 Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech 1.8.2020  
132 29.7.2020 327 Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.  
132 29.7.2020 326 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb. 1.8.2020  
131 22.7.2020 325 Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.  
130 22.7.2020 324 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.8.2020  
129 16.7.2020 323 Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů  
128 15.7.2020 322 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády 1.8.2020
1.1.2021 (část čtvrtá)  
127 15.7.2020 321 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
127 15.7.2020 320 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020-2027, 0,00 %  
127 15.7.2020 319 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2020  
127 15.7.2020 318 Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020  
126 14.7.2020 317 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
126 14.7.2020 316 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
126 14.7.2020 315 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů 15.7.2020  
125 14.7.2020 314 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb. 15.7.2020  
124 14.7.2020 313 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů 15.7.2020  
123 8.7.2020 312 Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  
123 8.7.2020 311 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
123 8.7.2020 310 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
122 1.7.2020 309 Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu  
122 1.7.2020 308 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 1.7.2020  
121 1.7.2020 307 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití 1.7.2020  
120 30.6.2020 306 Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních 1.7.2020  
119 30.6.2020 305 Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 1.7.2020  
118 30.6.2020 304 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2020  
117 30.6.2020 303 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2020
1.10.2020 (čl. I bod 20)  
116 30.6.2020 302 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb. 1.7.2020  
115 30.6.2020 301 Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020  
115 30.6.2020 300 Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
1.9.2020 (§ 6)  
115 30.6.2020 299 Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů  
114 30.6.2020 298 Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání 1.7.2020
1.9.2020 (§ 3 písm. j))  
114 30.6.2020 297 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2020
1.9.2020 (čl. I body 45 až 47, 49 až 51, 56 až 59, 61 až 64, 67 a 70)  
113 30.6.2020 296 Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 1.7.2020  
113 30.6.2020 295 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.7.2020  
113 30.6.2020 294 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.7.2020  
112 30.6.2020 293 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.7.2020  
111 24.6.2020 292 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020  
111 24.6.2020 291 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.1.2021  
111 24.6.2020 290 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019  
111 24.6.2020 289 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů 1.7.2020  
111 24.6.2020 288 Zákon, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky  
110 26.6.2020 287 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie  
109 26.6.2020 286 Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 47/18 ve věci návrhu na zrušení § 67 odst. 2, eventuálně § 67 a 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
108 26.6.2020 285 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony 30.7.2020
1.1.2021 (čl. I body 32, 33, 36 až 53, 55, 57 až 60, 69, 72, 74, 87 a 92, čl. II body 2 a 4, čl. III až VI, čl. VIII bod 11 a čl. IX)  
108 26.6.2020 284 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
(část první čl. I body 6, 81 a 83)  
108 26.6.2020 283 Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2021  
108 26.6.2020 282 Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
107 23.6.2020 281 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.7.2020  
107 23.6.2020 280 Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 1.7.2020  
106 19.6.2020 279 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2020  
105 19.6.2020 278 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb. 1.7.2020  
105 19.6.2020 277 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2020  
104 19.6.2020 276 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV, CPI %  
104 19.6.2020 275 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV, FIX %  
103 16.6.2020 274 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)  
103 16.6.2020 273 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
102 11.6.2020 272 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 1.1.2021  
102 11.6.2020 271 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 1.7.2020  
102 11.6.2020 270 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 15.6.2020  
101 11.6.2020 269 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2020  
100 5.6.2020 268 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.  
99 4.6.2020 267 Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 1.7.2020  
99 4.6.2020 266 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  
99 4.6.2020 265 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů  
98 5.6.2020 264 Vyhláška o energetické náročnosti budov 1.9.2020
1.1.2023 (§ 4 odst. 1 věta třetí)  
97 2.6.2020 263 Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu  
97 2.6.2020 262 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2  
97 2.6.2020 261 Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
96 2.6.2020 260 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě 17.6.2020  
96 2.6.2020 259 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb. 1.7.2020  
96 2.6.2020 258 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2020  
95 2.6.2020 257 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku 1.7.2020  
94 27.5.2020 256 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 1.6.2020  
94 27.5.2020 255 Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
1.6.2020 (§ 3, 4 a § 5 bod 4)
1.9.2020 (§ 2 a § 5 bodů 1 až 3)  
93 27.5.2020 254 Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů  
92 22.5.2020 253 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení  
92 22.5.2020 252 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 1.7.2020  
92 22.5.2020 251 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra 1.7.2020  
91 19.5.2020 250 Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie 1.7.2020  
91 19.5.2020 249 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu  
91 19.5.2020 248 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele  
91 19.5.2020 247 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí  
90 13.5.2020 246 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
90 13.5.2020 245 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 22.4.2020  
90 13.5.2020 244 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov 1.7.2020  
90 13.5.2020 243 Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky  
89 12.5.2020 242 Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her  
89 12.5.2020 241 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 23.4.2020  
89 12.5.2020 240 Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 6.5.2020  
88 12.5.2020 239 Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Bečov nad Teplou" po 5 000 Kč 26.5.2020  
88 12.5.2020 238 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2020  
88 12.5.2020 237 Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2021  
87 11.5.2020 236 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
14.5.2020 (bod I)  
86 7.5.2020 235 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 11.5.2020  
85 7.5.2020 234 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2  
84 7.5.2020 233 Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2  
84 7.5.2020 232 Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020  
83 6.5.2020 231 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2020
1.1.2021 (čl. I bod 2)  
83 6.5.2020 230 Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  
83 6.5.2020 229 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
1.10.2020 (čl. I body 7 až 10)
1.1.2021 (čl. I bod 6)  
83 6.5.2020 228 Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2  
82 4.5.2020 227 Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření 11.5.2020  
82 4.5.2020 226 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 11.5.2020  
82 4.5.2020 225 Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření 11.5.2020  
81 1.5.2020 224 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 11.5.2020  
81 1.5.2020 223 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 11.5.2020  
80 30.4.2020 222 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.5.2020  
80 30.4.2020 221 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
80 30.4.2020 220 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 11.5.2020  
80 30.4.2020 219 Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2  
80 30.4.2020 218 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
79 29.4.2020 217 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020 1.5.2020  
78 29.4.2020 216 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021 30.4.2020  
77 29.4.2020 215 Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou  
77 29.4.2020 214 Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů  
76 27.4.2020 213 Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření 28.4.2020  
76 27.4.2020 212 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2  
75 27.4.2020 211 Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020  
74 27.4.2020 210 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání  
74 27.4.2020 209 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty  
74 27.4.2020 208 Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.  
74 27.4.2020 207 Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.  
73 27.4.2020 206 Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů  
73 27.4.2020 205 Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.5.2020 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.1.2021 (čl. I bod 31)
27.4.2021 (čl. I bod 74)
(čl. I bod 87)  
72 24.4.2020 204 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
72 24.4.2020 203 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
72 24.4.2020 202 Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů  
71 27.4.2020 201 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb. 1.5.2020  
71 27.4.2020 200 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2020  
71 27.4.2020 199 Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření 1.5.2020  
70 23.4.2020 198 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 23.4.2020  
70 23.4.2020 197 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 23.4.2020  
70 23.4.2020 196 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 23.4.2020  
70 23.4.2020 195 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 23.4.2020  
70 23.4.2020 194 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 23.4.2020  
70 23.4.2020 193 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 23.4.2020  
69 24.4.2020 192 Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů  
69 24.4.2020 191 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu  
69 24.4.2020 190 Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)  
69 24.4.2020 189 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů  
69 24.4.2020 188 Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů  
69 24.4.2020 187 Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu  
69 24.4.2020 186 Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů  
69 24.4.2020 185 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu  
68 21.4.2020 184 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2040, 1,50 %  
67 21.4.2020 183 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu  
67 21.4.2020 182 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
67 21.4.2020 181 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2020  
67 21.4.2020 180 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  
66 17.4.2020 179 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
66 17.4.2020 178 Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření 20.4.2020  
65 17.4.2020 177 Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19  
64 17.4.2020 176 Nález Ústavního soudu ze dne 3. března 2020 sp. zn. Pl. ÚS 26/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů  
63 16.4.2020 175 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2022, 0,10 %  
62 14.4.2020 174 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
62 14.4.2020 173 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
62 14.4.2020 172 Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2  
61 15.4.2020 171 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů  
61 15.4.2020 170 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování 27.4.2020  
61 15.4.2020 169 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů 9.4.2020  
60 15.4.2020 168 Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2020 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
60 15.4.2020 167 Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2020
(čl. I body 8 a 21)  
60 15.4.2020 166 Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 1.1.2021  
60 15.4.2020 165 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.10.2020 (prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
60 15.4.2020 164 Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů  
60 15.4.2020 163 Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2020  
60 15.4.2020 162 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
59 14.4.2020 161 Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
59 14.4.2020 160 Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020  
59 14.4.2020 159 Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2  
58 9.4.2020 158 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu  
58 9.4.2020 157 Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření 10.4.2020  
58 9.4.2020 156 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2  
57 9.4.2020 155 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2  
57 9.4.2020 154 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.  
56 6.4.2020 153 Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření  
56 6.4.2020 152 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
56 6.4.2020 151 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
56 6.4.2020 150 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
55 8.4.2020 149 Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021  
55 8.4.2020 148 Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
54 2.4.2020 147 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
54 2.4.2020 146 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2  
53 1.4.2020 145 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 2.4.2020  
53 1.4.2020 144 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
52 31.3.2020 143 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
51 30.3.2020 142 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 31.3.2020  
51 30.3.2020 141 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
51 30.3.2020 140 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
50 30.3.2020 139 Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  
49 30.3.2020 138 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu 31.5.2020
1.4.2020 (čl. I bod 18, pokud jde o § 9 odst. 3)  
48 27.3.2020 137 Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu  
48 27.3.2020 136 Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  
48 27.3.2020 135 Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020  
48 27.3.2020 134 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
48 27.3.2020 133 Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  
47 26.3.2020 132 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
47 26.3.2020 131 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
47 26.3.2020 130 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
46 26.3.2020 129 Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020  
45 23.3.2020 128 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
45 23.3.2020 127 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
45 23.3.2020 126 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
45 23.3.2020 125 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
45 23.3.2020 124 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
45 23.3.2020 123 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
45 23.3.2020 122 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
44 23.3.2020 121 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2020  
44 23.3.2020 120 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)  
43 24.3.2020 119 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu 1.5.2020 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.4.2020 (části pátá a sedmá)  
43 24.3.2020 118 Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2020 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
43 24.3.2020 117 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2021 ((nové datum účinnosti stanoveno novelou zák. č. 422/2020, původní účinnost od 1.11.2020))
1.3.2021 (čl. II bod 4 (§ 12 odst. 2); (nové datum účinnosti stanoveno novelou zák. č. 422/2020, původní účinnost od 1.1.2021))  
43 24.3.2020 116 Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním  
43 24.3.2020 115 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2020 (prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
43 24.3.2020 114 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.6.2020 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
43 24.3.2020 113 Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.6.2020 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
42 19.3.2020 112 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
42 19.3.2020 111 Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. 20.3.2020  
42 19.3.2020 110 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
42 19.3.2020 109 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
41 18.3.2020 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.  
41 18.3.2020 108 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 19.3.2020  
41 18.3.2020 107 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 19.3.2020  
41 18.3.2020 106 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
40 17.3.2020 105 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 18.3.2020  
40 17.3.2020 104 Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2  
39 18.3.2020 103 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu 1.4.2020  
38 18.3.2020 102 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, 1,30 %  
38 18.3.2020 101 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, CPI %  
38 18.3.2020 100 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, FIX %  
37 16.3.2020 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.  
37 16.3.2020 99 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
37 16.3.2020 98 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
37 16.3.2020 97 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
37 16.3.2020 96 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
36 17.3.2020 95 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020  
36 17.3.2020 94 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci  
36 17.3.2020 93 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
36 17.3.2020 92 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
36 17.3.2020 91 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
35 15.3.2020 90 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu  
35 15.3.2020 89 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
35 15.3.2020 88 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
35 15.3.2020 87 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
35 15.3.2020 86 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
35 15.3.2020 85 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
35 15.3.2020 84 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
34 15.3.2020 83 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2  
33 14.3.2020 82 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
32 13.3.2020 81 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
32 13.3.2020 80 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
32 13.3.2020 79 Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu  
32 13.3.2020 78 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
32 13.3.2020 77 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
32 13.3.2020 76 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
32 13.3.2020 75 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin  
31 12.3.2020 74 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
31 12.3.2020 73 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
31 12.3.2020 72 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
31 12.3.2020 71 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
31 12.3.2020 70 Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky  
30 12.3.2020 69 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů 12.3.2020  
29 12.3.2020 68 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.  
28 12.3.2020 67 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 1.1.2021  
28 12.3.2020 66 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 4.3.2020  
28 12.3.2020 65 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2031, 1,20 %  
27 5.3.2020 64 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády 15.3.2020  
26 5.3.2020 63 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 1.3.2020  
26 5.3.2020 62 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb. 1.7.2020  
26 5.3.2020 61 Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 1.4.2020  
25 5.3.2020 60 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů 15.3.2020  
25 5.3.2020 59 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů 15.3.2020  
25 5.3.2020 58 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát 1.4.2020  
24 28.2.2020 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v částce 23/2020 Sb.  
24 28.2.2020 57 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2020  
24 28.2.2020 56 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2020  
24 28.2.2020 55 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů 1.3.2020  
23 26.2.2020 54 Nález Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  
23 26.2.2020 53 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb 1.3.2020  
22 26.2.2020 52 Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 1.4.2020 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
22 26.2.2020 51 Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) 1.1.2021  
22 26.2.2020 50 Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2020, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 26.2.2020. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení.)  
22 26.2.2020 49 Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2021  
22 26.2.2020 48 Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů 1.4.2020 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.1.2021 (čl. I bod 44, pokud jde o § 6q odst. 8, bod 52, bod 55, pokud jde o § 9a odst. 2 písm. d), a bod 58)  
22 26.2.2020 47 Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2023
(čl. I body 7 a 8, čl. II, čl. III body 5 až 7, 12, 16, 17, 20, 22 až 25 a 27 a čl. IV)  
22 26.2.2020 46 Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2020, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 26.2.2020. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení.)  
22 26.2.2020 45 Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu  
22 26.2.2020 44 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů  
21 24.2.2020 43 Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 23/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů  
20 24.2.2020 42 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava 1.3.2020  
19 17.2.2020 41 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2020 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
18.1.2025 (čl. I bod 6)
21.2.2023 (čl. I body 7 a 8)
21.2.2026 (čl. I bod 9)
17.1.2025 (čl. I bod 11)
18.1.2023 (čl. I bod 12)  
18 17.2.2020 40 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2020  
18 17.2.2020 39 Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)  
17 13.2.2020 38 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2025, 1,25 %  
16 13.2.2020 37 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
16 13.2.2020 36 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky 26.2.2020  
16 13.2.2020 35 Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu 15.2.2020  
16 13.2.2020 34 Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů  
16 13.2.2020 33 Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony 1.1.2021
1.7.2021 (část osmá)  
15 6.2.2020 32 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2020
1.4.2020 (čl. I bod 22)  
15 6.2.2020 31 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů 15.2.2020
1.1.2021 (čl. I body 3 až 6)  
14 6.2.2020 30 Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů  
14 6.2.2020 29 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů  
13 6.2.2020 28 Nález Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů  
12 3.2.2020 27 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie  
11 31.1.2020 26 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají  
11 31.1.2020 25 Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče 1.2.2020  
10 27.1.2020 24 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.  
10 27.1.2020 23 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 22.1.2020  
9 27.1.2020 22 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů (Účinnost vyhlášky byla stanovena k 14.12.2019, ale k jejímu vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 27.1.2020. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává její účinnost patnáctým dnem po vyhlášení)  
9 27.1.2020 21 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2020  
9 27.1.2020 20 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
1.1.2021 (čl. I body 3, 4 a 23)  
9 27.1.2020 19 Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody 1.7.2020  
8 27.1.2020 18 Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 1.2.2020  
8 27.1.2020 17 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2020  
7 24.1.2020 16 Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů 1.2.2020  
6 17.1.2020 15 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020 1.1.2020  
6 17.1.2020 14 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové 29.1.2020  
6 17.1.2020 13 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů 1.7.2020  
5 17.1.2020 12 Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
1.2.2022 (výčet ustanovení viz § 27 písm. a))
1.8.2020 (výčet ustanovení viz § 27 písm. b))
1.1.2025 (§ 22 bod 31)
1.1.2021 (§ 16 bod 34 § 6l odst. 2)  
4 14.1.2020 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb. a ve vyhlášce č. 362/2019 Sb.  
4 14.1.2020 11 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití 1.1.2020  
4 14.1.2020 10 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty 15.1.2020  
3 10.1.2020 9 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 20.12.2019 (cen rozh. č. 7/2019)
1.1.2020 (cen. rozh. č. 8/2019)  
3 10.1.2020 8 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
3 10.1.2020 7 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)  
3 10.1.2020 6 Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů  
3 10.1.2020 5 Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
14.12.2020 (pozbývají platnosti ust. § 4, 5 a příloha č. 2)  
2 10.1.2020 4 Vyhláška o energetických specialistech  
2 10.1.2020 3 Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů  
1 3.1.2020 2 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
1 3.1.2020 1 Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2021
(čl. I body 1, 2, 5, 9 až 15, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 40, 46, 51 až 56, 58, 59, 63, 65 a 66)  
 Nahoru
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: